Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

19/ 10/ 2020

Отчетни документи от ОС на НПС ЕАСТ, 26.10.2020 г.

07/ 06/ 2018

Четвърти Национлен 
Семинар-Конференция 
на  НПС ЕАСТ

06/ 07/ 2017

Трети Национлен Семинар-Конференция на НПС ЕАСТ

24/ 04/ 2017

ПРОТОКОЛ от Отчетно събрание на НПС ЕАСТ, София 01.04.2017 г.

27/ 03/ 2017

Международна конференция BalkanLight2018

11/ 01/ 2017

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-268/27.10.2016 до Министерство на регионалното развитие и благоустройството

22/ 08/ 2016

Коресоинденция с МРРБ относно Наредба 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

25/ 07/ 2016

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР-КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕАСТ НА КИИП
01 и 02.07.2016г в гр.Хасково

29/ 03/ 2016

Отчетен доклад НПС ЕАСТ за 2015 г.

12/ 02/ 2016

РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НПС "ЕАСТ" - 2016 г.

всички новини

Съобщения

05/ 05/ 2020

Публикации на CIE -

УЛТРАВИОЛЕТОВА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВЪЗДУХА и UV - C ФОТОКАРЦИНОГЕННИ РИСКОВЕ ОТ БАКТЕРИЦИДНИ ЛАМПИ 

17/ 02/ 2020

Квалификационни характеристики на НПС ЕАСТ

06/ 11/ 2019

XVII Национална конференция по осветление с международно участие BulLight 2020

27/ 08/ 2019

12-ти Международен панаир за осветление и електроматериали  *IstanbulLight*

12/ 06/ 2019

Семинар "Авторско право и авторски надзор на проектанта"

07/ 06/ 2019

Семинар на тема "Светлинни решения със светодиоди"- материали 

20/ 05/ 2019

Национален семинар на тема: "Светлинни решения със светодиоди"

11/ 04/ 2019

Пети Национален Семинар - Конференция "Добрата практиuка в проектирането - част Електрическа"

29/ 03/ 2019

Преференциални цени  от "Кабелкомерс" ООД

18/ 02/ 2019

Национален обучителен семинар на тема "Ефективни решения за уличното осветление"

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Публикации

15/ 10/ 2020

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕКЦИЯ "ЕАСТ"

КАЛКУЛАТОР ССПУ - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДИ 

17/ 05/ 2019

Пети Национален Семинар-Конференция "Добрата практика в проектирането - част Електрическа" проведен на 10 - 11 май 2019 г. в гр. Плевен

16/ 04/ 2010

БДС Компас Брой 1,Януари 2010 година
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

всички публикации