Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщения

19/ 05/ 2023

Лекция на инж. Ментор Лунжи на тема: "Ролята на конфигурацията върху сеизмичното поведение на сградите", 30.05.2023 г., УАСГ

16/ 05/ 2023

Конференция на тема "Иновативни решения за кръгово строителство", 25.05.2023 г., УАСГ

12/ 05/ 2023

Лекция на д-р инж. Николай Милев, катедра Геотехника на УАСГ, за посещението му в Турция след земетресението - април 2023 г., 16.05.2023 г.

12/ 05/ 2023

"Технически изисквания към сградите за защита от радон - презентации на инж. Ирена Колева"

09/ 05/ 2023

Участие на български проектантски фирми в процеса на възстановяване на Украйна

09/ 05/ 2023

Уебинар 2 на Хилти за 2023 г. – "Оразмеряване на дюбелни връзки при увеличаване на стоманобетонови сечения"- 18.05.2023 г.

05/ 05/ 2023

Преференциални условия за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“

13/ 04/ 2023

Уебинар1 на HILTI - "Революция в насаждането на армировка", 27.04.2023 г.

03/ 04/ 2023

Предстоящи семинари: Оптимални решения за ефективно отопление, април-май 2023 г.

28/ 03/ 2023

КИИП организира Кръгла маса на тема "Преди да ни разтърси земетресението", 30.03.2023 г., ИЕЦ, София