Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщения

18/ 01/ 2022

Пресконференция, организирана от Координационния съвет на браншовите организации в строителството

14/ 01/ 2022

За електронното служебно свидетелство за съдимост (ЕССС)

10/ 01/ 2022

Ценово предложение за издаване на електронен подпис за членове на КИИП, 2022

06/ 01/ 2022

Предложение за участие в научно-изследователски проект на Съвместния изследователски център на ЕК

22/ 12/ 2021

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВАТА 2022г.

03/ 12/ 2021

Информация за Удостоверенията за ПП и ТК за 2022 г.

02/ 12/ 2021

Извънредно Общо събрание на РК на КИИП

30/ 11/ 2021

Ценово предложение за издаване на електронен подпис - валидно до 31.12.2021 г.

18/ 11/ 2021

Покана за участие в научна конференция

05/ 11/ 2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НПС "ЕАСТ" НА КИИП