Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщения

09/ 07/ 2024

Дискусионен форум за Ролята на енергийните общности в България - технологии, бариери и решения, 18 юли 2024, Дом на Европа,гр. София

04/ 07/ 2024

Предложения за промяна на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП – Раздел 2

19/ 06/ 2024

Списание "БДС Компас"- безплатно онлайн издание на Българския институт по стандартизация

19/ 06/ 2024

Покана за Дискусионен Форум "Специализирани сгради с обществено предназначение" на 27 юни 2024г.

11/ 06/ 2024

Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията, публикуван за обществено обсъждане

04/ 06/ 2024

Информация за създаването на нова секция на интернет страницата на ДНСК

03/ 06/ 2024

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОУЧВАНЕ НА ПРОЕКТ "ИНЖЕНЕРИ ЗА ЕВРОПА"(Е4Е)

30/ 05/ 2024

Проект на Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии, публикуван за обществено обсъждане

27/ 05/ 2024

XXIV Международна научна конференция ВСУ'2024

08/ 05/ 2024

Уебинар 1 на Хилти БългарияI - "Анкериране в зидария", 16.05.2024 г.