Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Регистър на КИИП

10/ 05/ 2021

ПРОЕКТАНТИ С ОПП

Регистър на инженерите с ограничена проектантска правоспособност към 10.05.2021г.

20/ 05/ 2021

ПРОЕКТАНТИ С ППП

Регистър на инженерите с пълна проектантска правоспособност към 20.05.2021 г.

02/ 02/ 2021

ПРОЕКТАНТИ С ТК

Регистър на инженерите, упражняващи технически контрол към 01.02.2021г.

19/ 10/ 2020

ПРОЕКТАНТСКИ БЮРА

Регистър на проектантските бюра към 16.10.2020 г.