Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Регистър на КИИП

16/ 10/ 2020

ПРОЕКТАНТИ С ОПП

Регистър на инженерите с ограничена проектантска правоспособност към 16.10.2020г.

19/ 10/ 2020

ПРОЕКТАНТИ С ППП

Регистър на инженерите с пълна проектантска правоспособност към 16.10.2020 г.

03/ 02/ 2020

ПРОЕКТАНТИ С ТК

Регистър на инженерите, упражняващи технически контрол към 31.01.2020г.

19/ 10/ 2020

ПРОЕКТАНТСКИ БЮРА

Регистър на проектантските бюра към 16.10.2020 г.