Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Регистър на КИИП

30/ 01/ 2023

ПРОЕКТАНТИ С ОПП

Регистър на инженерите с ограничена проектантска правоспособност към 30.01.2023г.

03/ 07/ 2023

ПРОЕКТАНТИ С ППП

Регистър на инженерите с пълна проектантска правоспособност към 30.06.2023 г.

04/ 12/ 2023

ПРОЕКТАНТИ С ТК

Регистър на инженерите, упражняващи технически контрол към 01.12.2023г.

02/ 11/ 2023

ПРОЕКТАНТСКИ БЮРА

Регистър на проектантските бюра към 01.11.2023 г.