Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Регистър на КИИП

10/ 05/ 2021

ПРОЕКТАНТИ С ОПП

Регистър на инженерите с ограничена проектантска правоспособност към 10.05.2021г.

01/ 07/ 2021

ПРОЕКТАНТИ С ППП

Регистър на инженерите с пълна проектантска правоспособност към 01.07.2021 г.

01/ 07/ 2021

ПРОЕКТАНТИ С ТК

Регистър на инженерите, упражняващи технически контрол към 01.07.2021г.

01/ 07/ 2021

ПРОЕКТАНТСКИ БЮРА

Регистър на проектантските бюра към 30.06.2021 г.