Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Регистър на КИИП

10/ 12/ 2020

ПРОЕКТАНТИ С ОПП

Регистър на инженерите с ограничена проектантска правоспособност към 10.12.2020г.

08/ 12/ 2020

ПРОЕКТАНТИ С ППП

Регистър на инженерите с пълна проектантска правоспособност към 08.12.2020 г.

18/ 12/ 2020

ПРОЕКТАНТИ С ТК

Регистър на инженерите, упражняващи технически контрол към 18.12.2020г.

19/ 10/ 2020

ПРОЕКТАНТСКИ БЮРА

Регистър на проектантските бюра към 16.10.2020 г.