Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Контролен съвет

Адрес: 1164 София
бул. "Хр. Смирненски" № 1
тел. 969 20 72; 969 20 75
факс 969 20 70
kiip@mail.bg
Работно време: 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00 часа

Банкова сметка КИИП - Централно управление:
IBAN: BG52UNCR75271000059510
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
филиал Лозенец

Контролен съвет на КИИП

ИмеСекцияТелефониE-mail
проф. д-р инж. Ивайло Банов Председател на КС ОВКХТТГ 0896686141

kiip_ks2016@abv.bg
инж. Константин Гочев ТСТС 0885685567

kg_consult@abv.bg
инж. Георги Симеонов КСС 0897814700

simeonov@isproekt.com
инж. Соня Велева ВС 0888337628

akvaproekt@abv.bg
инж. Пейчо Пейчев МДГЕ

 
инж. Маргарита Тончева ГПГЛ 0888798411

m_toncheva@mail.bg
инж. Здравка Стоилова ТЕХ 0898873306

z_stoilova@abv.bg