Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Комисия по дисциплинарно производство


06/ 04/ 2023

ПРОТОКОЛ № 02-КДП/22.03.2023 г.

14/ 02/ 2023

ПРОТОКОЛ № 01-КДП/18.01.2023 г.

30/ 11/ 2022

ПРОТОКОЛ № 07-КДП/16.11.2022 г.

21/ 10/ 2022

ПРОТОКОЛ № 06-КДП/12.10.2022 г.

07/ 10/ 2022

ПРОТОКОЛ № 05-КДП/21.09.2022 г.

11/ 07/ 2022

ПРОТОКОЛ № 04-КДП/15.06.2022г.

05/ 05/ 2022

ПРОТОКОЛ № 03-КДП/20.04.2022 г.

13/ 04/ 2022

ПРОТОКОЛ № 02-КДП/16.03.2022 г.

25/ 02/ 2022

ПРОТОКОЛ № 01-КДП/16.02.2022 г.

02/ 12/ 2021

ПРОТОКОЛ № 07-КДП/17.11.2021 г.