Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Администрация

Адрес: 1164 София
бул. "Хр. Смирненски" № 1
тел. 969 20 72; 969 20 75; 969 20 78
факс 969 20 70
kiip@mail.bg
Приемно време: 10.00 - 16.00 часа

Банкова сметка КИИП - Централно управление:
IBAN: BG52UNCR75271000059510
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
филиал Лозенец

Административни контакти на КИИП - Централен офис

Име / позициятелефоние-mail
инж. Маргарита Станоева Експерт "Регистър" 02 969 20 72; GSM 0896 686 143 m_stanoeva@kiip.bg
инж. Маринела Цветкова Експерт 02 969 20 75; GSM 0896 686 125 m_tsvetkova@kiip.bg
маг. Светлана Божашка Експерт 02 969 20 78; GSM 0893 448 012 s_bojashka@kiip.bg
Евгения Ставрева Координатор 02 969 20 73; GSM 0896 686 135 e_stavreva@kiip.bg