Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Презентации на национален семинар на тема “Енергиен преход към зелена енергия и зелени технологии”

На 27.04.2023 г. от 13 часа в конферентна зала „Цветан Лазаров“ в Националния център в 8-ми блок на ТУ- София се проведе национален семинар на тема “Енергиен преход към зелена енергия и зелени технологии”
Организатори на семинара бяха:
- Национален център за върхови постижения в „Мехатрониката и чистите технологии“;
- Камера на инженерите в инвестиционното проектиране – КИИП;
- Български национален комитет по осветление – БНКО;
- Българска фотоволтаична асоциация – БФА;
- Акумулаторен завод „ Елхим – Искра“ – Пазарджик;
- Централна енергоремонтна база – ЦЕРБ гр. София.
Пред около 80 участника бяха изнесени следните презентации:
1. Модулни решения за съхранение на енергия с оловно киселинни клетки: инж. Любен Любенов – Елхим-Искра Пазарджик
2. Технически решения за покривни и локални PV централи:
д-р инж. Иван Желязков
3. Показатели на микровятърни турбини и области на приложение: д-р инж. Росен Илиев – ТУ – София
4. Ценова канибализация на фотоволтаичната енергия.
Описание на явлението и как могат да се ограничат отрицателните последствия за инвеститорите: проф. д-р Христо Василев

В приложените файлове мажете да се запознаете с материалите от семинара.

Прикачени документи

Още Новини

12/ 06/ 2024

Панел 4: Национална кръгла маса на тема "Развитие на националната политика за намаляване на сеизмичния риск", 19-20.05.2024 г.

29/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ЕАСТ, 2024 г.

28/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ОВКХТТГ, 2024 г.

27/ 03/ 2024

Доклад за дейността на НПС ГПГ за периода м.май 2023г. до м.март 2024г.