Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

12/ 03/ 2019

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗУТ

28/ 02/ 2019

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 6-9 март 2019г.

10/ 02/ 2016

ОС на КИИП-РК-Перник-2016 г.
Общото събрание на Регионална колегия на КИИП- Перник, ще се проведе от 17.00 часа на 17.02.2016 год. /сряда/ в конферентната зала /малък салон/ на Двореца на културата - гр. Перник

10/ 02/ 2016

ОС на КИИП-РК-Перник-2016 г.
Общото събрание на Регионална колегия на КИИП- Перник, ще се проведе от 17.00 часа на 17.02.2016 год. /сряда/ в конферентната зала /малък салон/ на Двореца на културата - гр. Перник

08/ 10/ 2010

Покана за прeзентация на продуктите на немската фирма DESOI
П О К А Н А Уважаеми колеги, КИИП - Регионална колегия Перник съвместно с консултантска фирма Старт Консулт (www.startconsult.org) организираме среща с немските им партньори от фирма DESOI (www.desoi.de). Представител на фирмата г-н Ролф Бюхнер лично, ще представи тяхната продукция. Това са специализирани продукти, насочени към заздравяване и саниране на железобетонни конструкции, както и към хидроизолация на подземни съоражения. Тази технология се осъществява с помощта на специални пакери, през които се впръскват разтвори на циментна основа или различни видове смоли. За Ваше улеснение сме приложили кратка информация на английски език. Срещата -презентация на продуктите на немската фирма DESOI, ще бъде на 13.10.2010 год. /сряда/ от 17:00 часа в гр. Перник, пл. «Кракра Пернишки» №1- Синдикален дом- етаж 9 - зала на НТС. Надяваме се на вашия интерес и присъствие на срещата- презентация! РК на КИИП- Перник

всички новини

Съобщения

11/ 01/ 2024

Общо Отчетно Изборно събрание на РК на КИИП Перник, 2024

20/ 10/ 2023

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО СНАБДЯВАНЕ С ВЕИ-ЕНЕРГИЯ“ НА  7.11.2023 г. И  B2B СРЕЩИ С ГЕРМАНСКИ ФИРМИ НА  8 – 9 НОЕМВРИ 2023 г.

08/ 11/ 2022

Безплатен национален семинар на тема:

“Потенциални възможности на фотоволтаиците за енергетиката в България”

12/ 03/ 2022

ОНЛАЙН Конференция и B2B срещи с германски фирми Германски технологии

за устойчиво отопление и охлаждане 22 март 2022 г.

23/ 06/ 2021

Годишно общо отчетно събрание на Регионална Колегия - Перник


23/ 04/ 2020

Покана за online Конференция и B2B-срещи с германски фирми „Германски технологии за нискоенергийни сгради“ - 12 май 2020 г.

08/ 03/ 2020

ЧЕСТИТ 8-ми МАРТ!

08/ 01/ 2020

Общо отчетно изборно събрание на РК на КИИП гр.Перник

05/ 06/ 2019

Покана за Семинар на 11 юни  2019г. (вторник) "Проектиране с водогрейни котли високи мощности 100кВ-2000кВ"

02/ 05/ 2019

Международен технически семинар на тема:
„Съвременна технология за изграждане газопроводи“
София 14/05/2019 г. ВТУ"Тодор Каблешков"
 

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации

Накратко за КИИП Перник

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Перник