Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Управителен съвет

Адрес: 1164 София
бул. "Хр. Смирненски" № 1
тел. 969 20 72; 969 20 75
факс 969 20 70
kiip@mail.bg
Работно време: 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00 часа

Банкова сметка КИИП - Централно управление:
IBAN: BG52UNCR75271000059510
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
филиал Лозенец

Управителен съвет на КИИП

ИмеАдресТелефониE-mail
инж. Марин Гергов Председател УС на КИИП 1164, гр.София, бул. Хр.Смирненски No.1, ет. 4, КИИП 0896 686 127
02/9630267
 m_gergov@kiip.bg
инж. Огнян Атанасов  Заместник-председател на КИИП 1164, гр.София, бул. Хр.Смирненски № 1, ет. 4, КИИП 0896 686 145
02 969 20 74
o_atanasov@kiip.bg
инж. Антони Чипев Главен секретар 1164, гр.София, бул. Хр.Смирненски No.1, ет. 4, КИИП 0896686142
02 969 20 76
a_chipev@kiip.bg
инж. Соня Велева  Председател на секция ВС 1164, гр.София, бул. Хр.Смирненски No.1, КИИП 0888 337 628 kiip_nps_vs@mail.bg
инж. Балчо Балчев Председател на секция ВС 1164, гр.София, бул. Хр.Смирненски No.1, ет. 4, КИИП 0888853982 ecoprom@dir.bg
инж. Надежда Парлъкова-Жекова Председател на секция ТСТС 1164, гр.София, бул. Хр.Смирненски No.1, ет. 4, КИИП 0887270549 parlakova@yahoo.com
инж. Николай Главинчев Председател на секция ГПГ 1164, гр.София, бул. Хр.Смирненски No.1, ет. 4, КИИП 0888 208 142 nikiglavinchev@yahoo.com
инж. Михаил Толев Председател на секция ОВКХТТГ 1164, гр.София, бул. Хр.Смирненски No.1, ет. 4, КИИП 0888957400 mtolev@mail.orbitel.bg
инж. Мария Попова Председател на секция ЕАСТ 1164, гр.София, бул. Хр.Смирненски No.1, ет. 4, КИИП 0888 208 420 kiip_east@abv.bg
инж. Георги Франгов Преседател на секция МДГЕ 1164, гр.София, бул. Хр.Смирненски No.1, ет. 4, КИИП 0888372986 office@stiv88.com
инж. Райна Кожухарова Председател на секция ТЕХ 1164, гр.София, бул. Хр.Смирненски No.1, ет. 4, КИИП 088 4 054 037 reni_bakun@yahoo.com
инж. Пламен Радев Председател на РК Благоевград Адрес на офиса: 2700 Благоевград, ул. "Тодор Александров", № 23, ет. 5 073 83 15 67 kiip.blagoevgrad@gmail.com;
techno_pir@abv.bg
инж. Душко Опърлаков Председател на РК Бургас 8000 Бургас к - с "Лазур" бл. 152 ет.1 офис 3- 4 056 841 550; 0896 686 106 kiip_bs@digicom.bg
инж. Снежана Милева Председател на РК Варна 9000 Варна, бул. "Цар Освободител" № 76Г, ет. 8, ст. 808 052 616 564;  kiip_varna@mail.bg
инж. Стела Кирова Председател на РК Велико Търново 5000 гр. Велико Търново, ул. "Поп Харитон" № 4 0896686130 kiip_vt@abv.bg
инж. Наташа Николова Председател на РК Видин 3700 гр. Видин, ул. "Цар Александър ІІ" № 3, ет. 3, офис 59 094/601 856 kiip_vidin@abv.bg
инж. Людмила Стоянова Председател на РК Враца 3000 Враца, бул. "Хр. Ботев" № 18, ет. 2, офис 25 0896 686 123 kiip_vratsa@mail.bg
инж. Богомил Белчев Председател на РК Габрово 5300 Габрово, пл. 0894505181 kiip_gabrovo@abv.bg
инж. Кольо Атанасов Председател на РК Добрич 9300 Добрич, ул. "България" №3, ет.3, офис 5 058 601 223; kiip_db@dobrich.net
инж. Любен Бостанджиев Председател на РК Кърджали 6600 Кърджали, ул. "Отец Паисий" № 1, ет. 3, офис 7 0361 62 131; kiip_kardjali@mail.bg
инж. Любомир Захариев Председател на РК Кюстендил 2500 гр. Кюстендил, бул. "Македония" № 2, сграда НТС, ет. 4, офис 9 0888 004 490 kiip_ku@yahoo.com
инж. Радослав Парашкевов Председател на РК Ловеч 5500 гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 24, дом "Преслав", ет. 3, стая 222 0896 686 115 kiip_lovech@abv.bg
инж. Иван Когиев Председател на РК Монтана 3400 гр. Монтана, бул. "Трети март" № 74, ет. 2, офис № 16 096 306 650; kiip_montana@mail.bg
инж. Тодор Калоянов Председател на РК Пазарджик 4400 гр. Пазарджик, ул. ул. "Иван Вазов" № 5, ет. 4 034 44 39 50; kiippz@mail.bg
инж. Калин Рангелов Председател на РК Перник 2300 Перник, пл. "Кракра Пернишки" № 1, ет. 7, офис 706 076 601 362; kiip_pernik@abv.bg
инж. Живко Иванов Председател на РК Плевен 5800 Плевен, ул. "Ал.Стамболийски" №1, ст. 609 0894 505 182 kiip_pleven@mail.bg; kiip_pleven@abv.bg
инж. Емил Бойчев Председател на РК Пловдив 4023 Пловдив, бул. "Освобождение" № 32, ет. 4 032 681 006 kiip_plovdiv@abv.bg
инж. Данислав Дочев Председател на РК Разград 7200 Разград, бул. "България" № 36, офис 3 084 660 776 kiip_razgrad@abv.bg
инж. Деян Димитров Председател на РК Русе 7000 Русе, бул. "Придунавски" 6 Б, ет.3, офис 8 082 824 452; kiip_rousse@mail.bg
инж. Георги Петров Председател на РК Силистра 7500 Силистра, ул. "Симеон Велики" №70 0888 746 046 avramovg@abv.bg, kalinova_53@abv.bg
инж. Ирена Аврамова Председател на РК Сливен 8800 Сливен, ул. Сливница 6а, офис 14 044/624389 kiip-sl@ibs-bg.net
инж. Георги Кабасанов Председател на РК Смолян 4700 Смолян, бул. 0301 69 866;
0896 686 114
kiip_sm@mail.bg
инж. Георги Кордов Председател на РК София-град 1606 София, бул. Ал. Стамболийски № 51 02 851 82 41; 02 851 82 42; 0888 752 553
факс: 02 851 82 43
office@kiip-sofia.com
инж. Константин Проданов Председател на РК София-област гр. София, ул. 0893636535 prodanovk@abv.bg
инж. Стефко Драгов Председател на РК Стара Загора 6000 Стара Загора, бул. "Славянски" № 47, офис 62-63 0896686138
042 623 912
kiipstz@gmail.com
инж. Тодорка Димитрова Председател на РК Търговище гр. Търговище, ул. "Трапезица" №6 0896 686 152 kiip_targ@abv.bg
инж. Снежа Янева-Жекова и.д. Председател на РК Хасково 6300 гр. Хасково, ул. "Драгоман", № 10, ет. 3 038 661 635 kiip_haskovo@abv.bg
инж. Петър Филипов Председател на РК Ямбол 8600 Ямбол, площад "Освобождение" № 7, ет. 6, офис 610 046 66 56 59
0896 686 105
kiip_yambol@mail.bg
инж. Красимира Димова Председател на РК Шумен 9700 Шумен, ул.Съединение 109, ет.4 054 802 781 kiipshumen@mail.bg