Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Оферта за провеждане на обучение за проектанти с фокус ВЕИ

Здравейте,

Едно от решенията на общото събрание на НПС ЕАСТ беше да се проучи възможността да се провеждат курсове за проектиране на фотоволтаични уредби.

Събранието ми даде мандат да проведа разговори в тази насока. Подготвих учебна програма и поисках оферта от Център За Управление и Професионално Обучение ЕАД, които вече са водили подобен курс за обучение на фотоволтаични сиситеми.

От опита ми като преподавател смятам, че в един курс трябва да има от 7 - 9 курсанта. При по-голяма бройка не може да се осъществява добър контакт между преподавателя и обучаемия.

В прикачения файл прилагам офертата за обучение. 

Курса ще продължи в рамките на три дена по 8 часа (включително практическите упражнения). Първият цикъл може да се проведе краят на м. юни или началото на м. юли.

Цената на курса е 450 лева.

Желаещи за записване в курса могат да се обадят на адрес:

Polina P. Tsvetkova (p.tsvetkova@cmvt-bg.org)

Прикачени документи

Още Съобщения

08/ 09/ 2023

Онлайн конференция на английски език на тема "Енергиен преход", организирана от weTHINK.Energy Transition - 20.09.2023 г.

08/ 09/ 2023

Покана за

"СТРОЙ ФЕСТ"

Строителен фестивал за сградно, индустриално и инфраструктурно строителство  

04/ 09/ 2023

Национална научно-приложна конференция (ННПК) – КИИП`2023 „Фундиране на сгради и съоръжения  при трудни инженерногеоложки условия“ 

18/ 08/ 2023

Анкета за изследване готовността за внедряване на СИМ/BIM в строително-инвестиционтния процес