Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Оферта за провеждане на обучение за проектанти с фокус ВЕИ

Здравейте,

Едно от решенията на общото събрание на НПС ЕАСТ беше да се проучи възможността да се провеждат курсове за проектиране на фотоволтаични уредби.

Събранието ми даде мандат да проведа разговори в тази насока. Подготвих учебна програма и поисках оферта от Център За Управление и Професионално Обучение ЕАД, които вече са водили подобен курс за обучение на фотоволтаични сиситеми.

От опита ми като преподавател смятам, че в един курс трябва да има от 7 - 9 курсанта. При по-голяма бройка не може да се осъществява добър контакт между преподавателя и обучаемия.

В прикачения файл прилагам офертата за обучение. 

Курса ще продължи в рамките на три дена по 8 часа (включително практическите упражнения). Първият цикъл може да се проведе краят на м. юни или началото на м. юли.

Цената на курса е 450 лева.

Желаещи за записване в курса могат да се обадят на адрес:

Polina P. Tsvetkova (p.tsvetkova@cmvt-bg.org)

Още Съобщения

19/ 06/ 2024

Списание "БДС Компас"- безплатно онлайн издание на Българския институт по стандартизация

19/ 06/ 2024

Покана за Дискусионен Форум "Специализирани сгради с обществено предназначение" 

11/ 06/ 2024

Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията, публикуван за обществено обсъждане

10/ 06/ 2024

Семинар на тема "Проблеми, предизвикателства, решения при първа регулация в устройственото планиране (ПУП по чл.16 от ЗУТ)", 20.06.2024 г. , гр. Ямбол