Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

20/ 01/ 2022

"Браншови организации в строителството искат радикална промяна на законодателството"

18/ 01/ 2022

Работна среща на централното ръководство на КИИП с министър Г.Караджов (МРРБ)

29/ 12/ 2021

В памет на инж. Кольо Атанасов, два мандата председател на РК на КИИП -Добрич

23/ 12/ 2021

"Дни на машинните инженери в Сърбия", 20-22.10.2021 г. в гр. Кладово, Сърбия.

12/ 11/ 2021

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ГЕОРГИ АВРАМОВ - председател на РК на КИИП -СИЛИСТРА - мандат 2012-2016, 2016-2020

26/ 10/ 2021

Работна среща между ръководството на МРРБ и представители на КИИП и КАБ

27/ 09/ 2021

Разяснение относно проектите за стоманени (метални), дървени и комбинирани конструкции

26/ 08/ 2021

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ПЕЙЧО ПЕЙЧЕВ - председател на РК на КИИП -ЯМБОЛ

01/ 07/ 2021

Интервю на инж. Антони Чипев - главен секретар на КИИП,29.06.2021 - по програма "Хоризонт" - за обучението на инженерите и изискванията за регулираната професия

07/ 06/ 2021

Отзвук в Сърбия на проведено международно събитие в РК на КИИП София-град през 2019г.