Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

28/ 08/ 2020

Post Show Report на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 2020.

01/ 02/ 2020

ANDJOY Твоят начин да живееш добре

12/ 12/ 2019

Техническо становище и предложение за критерии при определяне параметрите на сгради и близко до нулево потребление на енергия

28/ 11/ 2019

Награда за принос в Пътната безопасност за инж. Надежда Парлъкова - Председател на НПС "ТСТС"

10/ 10/ 2019

Работна среща на ЦУ на КИИП с представители на Висшите технически училища, 05.10.2019 г., гр. Варна

08/ 10/ 2019

За работната среща на ЦУ на КИИП и Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели

28/ 02/ 2019

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 6-9 март 2019г.

11/ 01/ 2019

Изграждане паметник на Васил Левски в Русе

09/ 01/ 2019

На вниманието на тези, за които представлява интерес

18/ 10/ 2018

Удостояване с почетен плакет и грамота на проф.д-р Георги Франгов