Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

04/ 03/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", относно техническите паспорти на сградите

22/ 02/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", относно промените в ЗУТ

11/ 01/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", относно дейността на новото ръководство на КИИП

16/ 12/ 2020

На вниманието на тези, за които представлява интерес (относно ПБЗ / ПУСО)

13/ 11/ 2020

Декларация на професионалните камари в сектор Строителство

30/ 10/ 2020

Съобщение във връзка със земетресение в Турция и Гърция на 30.10.2020 г.

19/ 10/ 2020

Кое точно в инвестиционните проекти се съгласува?

15/ 10/ 2020

КАЛКУЛАТОР ССПУ - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДИ

28/ 08/ 2020

Post Show Report на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 2020.

31/ 07/ 2020

Интервю на инж. Димитър Куманов по bTV за замърсяването на р.Марица