Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Управителен съвет


09/ 05/ 2024

ПРОТОКОЛ № 215 от заседание на УС на КИИП, проведено на 26.04.2024 г.

12/ 04/ 2024

ПРОТОКОЛ № 214 от заседание на УС на КИИП, проведено на 29.03.2024г.

05/ 03/ 2024

ПРОТОКОЛ № 213 от заседание на УС на КИИП, проведено на 23.02.2024 г.

14/ 02/ 2024

ПРОТОКОЛ № 212 от заседание на УС на КИИП, проведено на 26.01.2024 г.

12/ 12/ 2023

ПРОТОКОЛ № 211 от заседание на УС на КИИП, проведено на 24.11.2023 г.

08/ 11/ 2023

ПРОТОКОЛ № 210 от заседание на УС на КИИП, проведено на 27.10.2023 г.

17/ 10/ 2023

ПРОТОКОЛ № 209 от заседание на УС на КИИП, проведено на 29.09.2023 г.

13/ 09/ 2023

ПРОТОКОЛ № 208 от извънредно заседание на УС на КИИП, проведено на 15.08.2023 г.

07/ 08/ 2023

ПРОТОКОЛ № 207 от заседание на УС на КИИП, проведено на 28.07.2023 г.

17/ 07/ 2023

ПРОТОКОЛ № 206 от заседание на УС на КИИП, проведено на 30.06.2023 г.