Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Управителен съвет


08/ 11/ 2023

ПРОТОКОЛ № 210 от заседание на УС на КИИП, проведено на 27.10.2023 г.

17/ 10/ 2023

ПРОТОКОЛ № 209 от заседание на УС на КИИП, проведено на 29.09.2023 г.

13/ 09/ 2023

ПРОТОКОЛ № 208 от извънредно заседание на УС на КИИП, проведено на 15.08.2023 г.

07/ 08/ 2023

ПРОТОКОЛ № 207 от заседание на УС на КИИП, проведено на 28.07.2023 г.

17/ 07/ 2023

ПРОТОКОЛ № 206 от заседание на УС на КИИП, проведено на 30.06.2023 г.

15/ 06/ 2023

ПРОТОКОЛ № 205 от заседание на УС на КИИП, проведено на 31.05.2023 г.

12/ 05/ 2023

ПРОТОКОЛ № 204 от заседание на УС на КИИП, проведено на 05.05.2023 г.

28/ 04/ 2023

ПРОТОКОЛ № 203 от заседание на УС на КИИП, проведено на 21.04.2023 г.

18/ 04/ 2023

ПРОТОКОЛ № 202 от заседание на УС на КИИП, проведено на 31.03.2023г.

06/ 03/ 2023

ПРОТОКОЛ № 201 от заседание на УС на КИИП, проведено на 24.02.2023 г.