Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Управителен съвет


09/ 08/ 2021

ПРОТОКОЛ № 183 от заседание на УС на КИИП, проведено на 30.07.2021 г.

23/ 07/ 2021

ПРОТОКОЛ № 182 от заседание на УС на КИИП, проведено на 16.07.2021 г.

06/ 07/ 2021

ПРОТОКОЛ № 181 от заседание на УС на КИИП, проведено на 25.06.2021 г.

11/ 06/ 2021

ПРОТОКОЛ № 179 от заседание на УС на КИИП, проведено на 28.05.2021 г.

03/ 06/ 2021

ПРОТОКОЛ № 180 от заседание на УС на КИИП, проведено на 02.06.2021 г.

12/ 05/ 2021

ПРОТОКОЛ № 178 от заседание на УС на КИИП, проведено на 23.04.2021 г.

09/ 04/ 2021

ПРОТОКОЛ № 177 от заседание на УС на КИИП, проведено на 26.03.2021 г.

15/ 03/ 2021

ПРОТОКОЛ № 176 от заседание на УС на КИИП, проведено на 26.02.2021 г.

12/ 02/ 2021

ПРОТОКОЛ № 175 от заседание на УС на КИИП, проведено онлайн на 29.01.2021г.

05/ 01/ 2021

ПРОТОКОЛ № 174 от заседание на УС на КИИП, проведено онлайн на 22.12.2020г.