Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Управителен съвет


03/ 06/ 2021

ПРОТОКОЛ № 180 от заседание на УС на КИИП, проведено на 02.06.2021 г.

12/ 05/ 2021

ПРОТОКОЛ № 178 от заседание на УС на КИИП, проведено на 23.04.2021 г.

09/ 04/ 2021

ПРОТОКОЛ № 177 от заседание на УС на КИИП, проведено на 26.03.2021 г.

15/ 03/ 2021

ПРОТОКОЛ № 176 от заседание на УС на КИИП, проведено на 26.02.2021 г.

12/ 02/ 2021

ПРОТОКОЛ № 175 от заседание на УС на КИИП, проведено онлайн на 29.01.2021г.

05/ 01/ 2021

ПРОТОКОЛ № 174 от заседание на УС на КИИП, проведено онлайн на 22.12.2020г.

04/ 01/ 2021

ПРОТОКОЛ № 173 от заседание на УС на КИИП, проведено онлайн на 14.12.2020г.

10/ 12/ 2020

ПРОТОКОЛ № 172 от заседание на УС на КИИП, проведено онлайн на 27.11.2020г.

02/ 11/ 2020

ПРОТОКОЛ № 171 от заседание на УС на КИИП, проведено на 16.10.2020г.

08/ 09/ 2020

ПРОТОКОЛ № 170 от неприсъствено заседание на УС на КИИП, проведено на 28.08.2020г.