Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Управителен съвет


08/ 12/ 2021

ПРОТОКОЛ № 187 от заседание на УС на КИИП, проведено на 26.11.2021 г.

09/ 11/ 2021

ПРОТОКОЛ № 186 от заседание на УС на КИИП, проведено на 29.10.2021 г.

20/ 10/ 2021

ПРОТОКОЛ № 185 от заседание на УС на КИИП, проведено на 15.10.2021 г.

07/ 10/ 2021

ПРОТОКОЛ № 184 от заседание на УС на КИИП, проведено на 24.09.2021г

09/ 08/ 2021

ПРОТОКОЛ № 183 от заседание на УС на КИИП, проведено на 30.07.2021 г.

23/ 07/ 2021

ПРОТОКОЛ № 182 от заседание на УС на КИИП, проведено на 16.07.2021 г.

06/ 07/ 2021

ПРОТОКОЛ № 181 от заседание на УС на КИИП, проведено на 25.06.2021 г.

11/ 06/ 2021

ПРОТОКОЛ № 179 от заседание на УС на КИИП, проведено на 28.05.2021 г.

03/ 06/ 2021

ПРОТОКОЛ № 180 от заседание на УС на КИИП, проведено на 02.06.2021 г.

12/ 05/ 2021

ПРОТОКОЛ № 178 от заседание на УС на КИИП, проведено на 23.04.2021 г.