Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Управителен съвет


05/ 01/ 2021

ПРОТОКОЛ № 174 от заседание на УС на КИИП, проведено онлайн на 22.12.2020г.

04/ 01/ 2021

ПРОТОКОЛ № 173 от заседание на УС на КИИП, проведено онлайн на 14.12.2020г.

10/ 12/ 2020

ПРОТОКОЛ № 172 от заседание на УС на КИИП, проведено онлайн на 27.11.2020г.

02/ 11/ 2020

ПРОТОКОЛ № 171 от заседание на УС на КИИП, проведено на 16.10.2020г.

08/ 09/ 2020

ПРОТОКОЛ № 170 от неприсъствено заседание на УС на КИИП, проведено на 28.08.2020г.

07/ 09/ 2020

ПРОТОКОЛ № 169 от неприсъствено заседание на УС на КИИП, проведено на 12.08.2020г.

20/ 08/ 2020

ПРОТОКОЛ № 168 от заседание на УС на КИИП, проведено на 04.08.2020 г.

11/ 08/ 2020

ПРОТОКОЛ № 167 от неприсъствено заседание на УС на КИИП, проведено на 14.07.2020г.

10/ 08/ 2020

ПРОТОКОЛ № 166 от неприсъствено заседание на УС на КИИП, проведено на 26.06.2020г.

09/ 08/ 2020

ПРОТОКОЛ № 165 от неприсъствено заседание на УС на КИИП, проведено на 22.06.2020г.