Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Управителен съвет


08/ 09/ 2020

ПРОТОКОЛ № 170 от неприсъствено заседание на УС на КИИП, проведено на 28.08.2020г.

07/ 09/ 2020

ПРОТОКОЛ № 169 от неприсъствено заседание на УС на КИИП, проведено на 12.08.2020г.

20/ 08/ 2020

ПРОТОКОЛ № 168 от заседание на УС на КИИП, проведено на 04.08.2020 г.

11/ 08/ 2020

ПРОТОКОЛ № 167 от неприсъствено заседание на УС на КИИП, проведено на 14.07.2020г.

10/ 08/ 2020

ПРОТОКОЛ № 166 от неприсъствено заседание на УС на КИИП, проведено на 26.06.2020г.

09/ 08/ 2020

ПРОТОКОЛ № 165 от неприсъствено заседание на УС на КИИП, проведено на 22.06.2020г.

08/ 08/ 2020

ПРОТОКОЛ № 164 от неприсъствено заседание на УС на КИИП, проведено на 27.05.2020г.

20/ 03/ 2020

ПРОТОКОЛ № 163 от неприсъствено заседание на УС на КИИП, проведено на 18.03.2020г.

10/ 03/ 2020

ПРОТОКОЛ № 162 от заседание на УС на КИИП, проведено на 28.02.2020г.

13/ 02/ 2020

ПРОТОКОЛ № 161 от заседание на УС на КИИП, проведено на 31.01.2020 г.