Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Материали общо събрание на киип изберете година

ДНЕВЕН РЕД

КАНДИДАТУРИ ЗА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА КИИП ПОСТЪПИЛИ ДО 04.03.2020г.

КАНДИДАТУРИ ЗА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА КИИП ПОСТЪПИЛИ СЛЕД 05.03.2020г.

КАНДИДАТУРИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ - 2020г.

КАНДИДАТУРИ ЗА РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КИИП И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НПС
МАНДАТ 2020 - 2024 Г.

КАНДИДАТУРИ ЗА КДП НА КИИП МАНДАТ 2020 - 2023 Г.

КАНДИДАТУРИ И МАТЕРИАЛИ, ПОСТЪПИЛИ СЛЕД 07.04.2020г.

КАНДИДАТУРИ И МАТЕРИАЛИ, ПОСТЪПИЛИ СЛЕД 25.08.2020г.

ЗАЛИ ЗА ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ - 2020г.

ДОКЛАД НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КИИП ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019-30.06.2020

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ПРЕЗ 2019 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО КЪМ КИИП ЗА ПЕРИОД 2019-2020Г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019г.

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД ЗА 2019г.

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА НА КИИП ЗА 2019г.

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА НА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2019 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ НА КИИП ЗА 2020Г. ПО РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ