Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Обучителни семинари на тема: "Мълниезащитата в България"

Национална професионална секция "ЕАСТ" на КИИП със съдействието на PARADISE-ELECTRIC GROUP организират обучителни семинари, които ще се проведат на 24, 25, 26 и 27 Октомври 2023 г. съответно в гр. София, Пловдив, Бургас и Варна на Тема: "Мълниезащитата в България"

Само на 25.10.2023г.на семинара в гр. Пловдив от страна на ФИЛКАБ АД ще бъде изнесена презентация на тема: "Комплексни разпределителни устройства /КРУ/ тип SM6 – проектиране и производство на „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД по лиценз на Schneider Electric"

Прикачени документи

Още Съобщения

24/ 11/ 2023

Уебинар 3 на ХИЛТИ България за 2023 г. - "Оразмеряване на анкери с отчитане на съдействието на армировката за срязващи усилия съгласно EN 1992-4" - 29.11.2023 г.

21/ 11/ 2023

Конференция с български и германски експерти на тема "Технологии и услуги за управление на водите в България", 5-7.12.2023 г.

21/ 11/ 2023

Покана за официално откриване паметник на Кольо Фичето

16/ 11/ 2023

Семинар за конструкции в градски райони, 22.11.2023 , УАСГ