Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Обучителни семинари на тема: "Мълниезащитата в България"

Национална професионална секция "ЕАСТ" на КИИП със съдействието на PARADISE-ELECTRIC GROUP организират обучителни семинари, които ще се проведат на 24, 25, 26 и 27 Октомври 2023 г. съответно в гр. София, Пловдив, Бургас и Варна на Тема: "Мълниезащитата в България"

Само на 25.10.2023г.на семинара в гр. Пловдив от страна на ФИЛКАБ АД ще бъде изнесена презентация на тема: "Комплексни разпределителни устройства /КРУ/ тип SM6 – проектиране и производство на „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД по лиценз на Schneider Electric"

Прикачени документи

Още Съобщения

08/ 05/ 2024

Уебинар 1 на Хилти България - "Анкериране в зидария", 16.05.2024 г.

30/ 04/ 2024

Конференция "Обновената директива относно енергийните характеристики на сградите - възможности и предизвикателства", 15 май 2024 г.

29/ 04/ 2024

29-та Международна конференция "Иновации в енергетиката и околната среда", 14-15 май 2024 г.

16/ 04/ 2024

Съобщение относно избор на ръководство на НПС ГПГ към КИИП за мандат 2024-2028 г.