Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

18/ 03/ 2024

 Общо Събрание на НПС КСС, 30.03.2024 г.

24/ 07/ 2023

Последствия от земетресението в Турция от 06.02.2023 - доклад на инж. М. Гергов  за посещението от 22-26.05.2023г. на Национален експ. екип  от УАСГ-НЦСИ и др. на засегнатите територии.

03/ 02/ 2023

80-годишен юбилей на проф. д-р инж. Димитър Даков 

22/ 06/ 2022

Дневен ред и Отчетен доклад за работата на НПС КСС, 2020 - 2021 г.

27/ 09/ 2021

Разяснение относно проектите за стоманени (метални), дървени и комбинирани конструкции

19/ 02/ 2021

Безплатен софтуер в помощ на строителните конструктори

04/ 01/ 2021

Второ допълнено издание на книгата БДС EN 1992-1-1: Указания

04/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС КСС през 2019 г.

04/ 09/ 2020

Дневен ред на Отчетно-изборното общо събрание на НПС КСС, 2020 г.

04/ 09/ 2020

Процедура за регистрация на обектите в инвестиционното проектиране

всички новини

Съобщения

19/ 03/ 2024

Проект за писмо до МРРБ - Предложение за цялостен критичен преглед и анализ на националните нормативни актове

17/ 01/ 2024

Зона на сеизмичен спектър тип 3 (Вранча) съгласно БДС EN 1998-1 NA таблица NA.3.2-2

24/ 11/ 2023

Уебинар 3 на ХИЛТИ България за 2023 г. - "Оразмеряване на анкери с отчитане на съдействието на армировката за срязващи усилия съгласно EN 1992-4" - 29.11.2023 г.

13/ 10/ 2023

На вниманието на секции "КСС" и "ОВКХТТГ"-Хибридно събитие, организирано от BAU Academy на 17.10.2023 г. 

08/ 09/ 2023

Покана за

"СТРОЙ ФЕСТ"

Строителен фестивал за сградно, индустриално и инфраструктурно строителство  

15/ 08/ 2023

Национална научно-приложна конференция (ННПК) – КИИП`2023  организирана от НПС „МДГЕ“ и НПС „КСС“ по случай 20-годишнината от създаването на КИИП.

20/ 06/ 2023

Дискусионен форум: "Тунели - изграждане, рехабилитация и експлоатация по съверменни стандарти", 27.06.2023 г.

17/ 04/ 2023

ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА НПС КСС

15/ 03/ 2023

Резултати от анкетата

23/ 02/ 2023

80-годишен юбилей на проф. д-р инж. Димитър Назърски

всички съобщения

Кореспонденция

10/ 07/ 2024

Наредба № РД-02-20-1/05.10.2022 г. за изпълнение на стоманени конструкции, влязла в сила през м.04.2023 г.

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации