Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

03/ 02/ 2023

80-годишен юбилей на проф. д-р инж. Димитър Даков 

22/ 06/ 2022

Дневен ред и Отчетен доклад за работата на НПС КСС, 2020 - 2021 г.

27/ 09/ 2021

Разяснение относно проектите за стоманени (метални), дървени и комбинирани конструкции

19/ 02/ 2021

Безплатен софтуер в помощ на строителните конструктори

04/ 01/ 2021

Второ допълнено издание на книгата БДС EN 1992-1-1: Указания

04/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС КСС през 2019 г.

04/ 09/ 2020

Дневен ред на Отчетно-изборното общо събрание на НПС КСС, 2020 г.

04/ 09/ 2020

Процедура за регистрация на обектите в инвестиционното проектиране

14/ 10/ 2019

Протокол от разширено заседание на Националното ръководство на НПС "КСС"

19/ 03/ 2019

Протокол от заседание на Националното ръководство на НПС "КСС"

всички новини

Съобщения

23/ 02/ 2023

80-годишен юбилей на проф. д-р инж. Димитър Назърски

19/ 12/ 2022

Становище от НПС КСС към КИИП относно обхвата и съдържанието на становища за монтаж на фотоволтаици, по чл.147(1) т.14 от ЗУТ

14/ 11/ 2022

Магистърска теза на инж.Борис Минков на тема "Определяне на параметрите на натоварващи актуатори за силова стена чрез нелинеен статичен анализ"

25/ 10/ 2022

На вниманието на членовете на НПС КСС

12/ 07/ 2022

Актуална информация от БИС

08/ 06/ 2022

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) на КИИП 2022

29/ 09/ 2021

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) НА КИИП, 2021г.

19/ 09/ 2019

Протокол от ОС на НПС КСС, 2019 г.

22/ 07/ 2019

Програма за улеснено определяне на проектантски хонорар

12/ 06/ 2019

Семинар "Авторско право и авторски надзор на проектанта"

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации