Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

24/ 07/ 2023

Последствия от земетресението в Турция от 06.02.2023 - доклад на инж. М. Гергов  за посещението от 22-26.05.2023г. на Национален експ. екип  от УАСГ-НЦСИ и др. на засегнатите територии.

03/ 02/ 2023

80-годишен юбилей на проф. д-р инж. Димитър Даков 

22/ 06/ 2022

Дневен ред и Отчетен доклад за работата на НПС КСС, 2020 - 2021 г.

27/ 09/ 2021

Разяснение относно проектите за стоманени (метални), дървени и комбинирани конструкции

19/ 02/ 2021

Безплатен софтуер в помощ на строителните конструктори

04/ 01/ 2021

Второ допълнено издание на книгата БДС EN 1992-1-1: Указания

04/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС КСС през 2019 г.

04/ 09/ 2020

Дневен ред на Отчетно-изборното общо събрание на НПС КСС, 2020 г.

04/ 09/ 2020

Процедура за регистрация на обектите в инвестиционното проектиране

14/ 10/ 2019

Протокол от разширено заседание на Националното ръководство на НПС "КСС"

всички новини

Съобщения

08/ 09/ 2023

Покана за

"СТРОЙ ФЕСТ"

Строителен фестивал за сградно, индустриално и инфраструктурно строителство  

20/ 06/ 2023

Дискусионен форум: "Тунели - изграждане, рехабилитация и експлоатация по съверменни стандарти", 27.06.2023 г.

17/ 04/ 2023

ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА НПС КСС

15/ 03/ 2023

Резултати от анкетата

23/ 02/ 2023

80-годишен юбилей на проф. д-р инж. Димитър Назърски

19/ 12/ 2022

Становище от НПС КСС към КИИП относно обхвата и съдържанието на становища за монтаж на фотоволтаици, по чл.147(1) т.14 от ЗУТ

14/ 11/ 2022

Магистърска теза на инж.Борис Минков на тема "Определяне на параметрите на натоварващи актуатори за силова стена чрез нелинеен статичен анализ"

25/ 10/ 2022

На вниманието на членовете на НПС КСС

12/ 07/ 2022

Актуална информация от БИС

08/ 06/ 2022

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) на КИИП 2022

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации