Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

04/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС КСС през 2019 г.

04/ 09/ 2020

Дневен ред на Отчетно-изборното общо събрание на НПС КСС, 2020 г.

04/ 09/ 2020

Процедура за регистрация на обектите в инвестиционното проектиране

14/ 10/ 2019

Протокол от разширено заседание на Националното ръководство на НПС "КСС"

19/ 03/ 2019

Протокол от заседание на Националното ръководство на НПС "КСС"

18/ 09/ 2018

Протокол ОС на НПС КСС 2018 г.

05/ 09/ 2012

Срещи с проектантите, упражняващи ТК по част "конструктивна"

05/ 09/ 2012

Протокол от Разширено заседание на Ръководството на НПС „КСС”

27/ 03/ 2012

Списък на делегатите на ОС на НПС КСС, 30 март 2012 г.

18/ 01/ 2010

ДЕКЛАРАЦИЯ НА НПС "КСС"

всички новини

Съобщения

19/ 09/ 2019

Протокол от ОС на НПС КСС, 2019 г.

22/ 07/ 2019

Програма за улеснено определяне на проектантски хонорар

12/ 06/ 2019

Семинар "Авторско право и авторски надзор на проектанта"

07/ 06/ 2019

Проектиране и управление на мостове: Опит в САЩ - цикъл лекции на проф. д-р инж. Божидар Янев 

27/ 03/ 2019

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НПС КСС, 2019 г.

23/ 05/ 2018

Кореспонденция, свързана с изпълнение на СМР на сгради, застрашаващи бъдещата им експлоатация.

27/ 03/ 2018

Проведени заседания на Националното ръководство на НПС КСС, 2018 г.

27/ 03/ 2018

Отчетен доклад на НПС КСС, 2018 г.

12/ 03/ 2018

Проведени заседания на Националното ръководство на НПС КСС

10/ 10/ 2017

На вниманието на членовете на НПС КСС

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Публикации

28/ 02/ 2018

Материали по случая, свързан с "БЕР-ХЕЛЛА ТЕРМОКОНТРОЛ" ЕООД

07/ 10/ 2010

За КИИП като организация на проектантите физически лица

всички публикации