Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Комисия по дисциплинарно производство

Адрес: 1164 София
бул. "Хр. Смирненски" № 1
тел. 969 20 72; 969 20 75
факс 969 20 70
kiip@mail.bg
Работно време: 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00 часа

Банкова сметка КИИП - Централно управление:
IBAN: BG52UNCR75271000059510
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
филиал Лозенец

Комисия по дисциплинарно производство на КИИП

Име, ФамилияТелефониЕл. поща
инж. Марияна Савова Миранджиева 0888 336 429 mariyanamcm@gmail.com
инж. Славка Георгиева Парашкевова 0888 961 933 saav@abv.bg
инж. Никола Атанасов Цветков 0899 868 668 n_tzvetkov@kiip.bg
инж. Валери Здравков Кунчев 0878 566 624 geosi@abv.bg
инж.Стойо Тодоров Боснев председател 0887 431 266 stoyo_b@mail.bg
инж. Марин Кирилов Младенов 0898 574 715 mladenov@makir.bg
инж. Никола Николов 899 688 868;  887 791 878 n74@abv.bg