Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Национален семинар на тема: "Осветление в обществени и промишлени сгради", 07.12.2022 г., гр. Стара Загора

      Колеги,

КИИП РК Стара Загора и Български национален комитет по осветление (БНКО)

имат удоволствието да Ви поканят на

безплатен 

Национален семинар на тема: "Осветление в обществени и промишлени сгради"

 на 07.12.2022 г.(сряда) от 13.00 часа 

в залата на РК Стара Загора

гр. Стара Загора, бул. "Славянски" № 47 офис 62-63


       За въпроси: инж. Пламен Петков тел: 0897 543311

Прикачени документи

Още Съобщения

05/ 12/ 2022

Материали от проведеното на 28-29.11.2022 г. обучение за енергийните характеристики на сградите.

05/ 12/ 2022

Изменение на часовите ставки в чл. 19, ал.1 на Методиката за възнагражденията

30/ 11/ 2022

Лекция "Зелени (и сини) покриви и паркинг-покриви" на инж. Орлин Илиев, 13.12.2022 г., УАСГ

23/ 11/ 2022

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2023