Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) на КИИП 2022

Общите събрания на Националните професионални секции (НПС) ще се проведат на 24.06.2022 г. (петък) от 14:00 часа .

Секциите са разпределени по зали, както следва:

I. В залите на Парк хотел „Москва“ - гр. София

1. НПС "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО" - зала „Конферанс 1“

2. НПС "ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ" - зала „Конферанс 5“

3. НПС "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, АВТОМАТИКА, СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА" – зала „Киев“

4. НПС "КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" - зала „Европа“

5. НПС "МИННО ДЕЛО ГЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ" - зала „Конферанс 2“

6. НПС "ТЕХНОЛОГИИ" - зала „Конферанс 3“

7. НПС "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ" - зала „Конферанс 4“


II. В заседателната зала на ЦО на КИИП (Сградата на УАСГ)

8. НПС "ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ".

Още Съобщения

19/ 05/ 2023

Лекция на инж. Ментор Лунжи на тема: "Ролята на конфигурацията върху сеизмичното поведение на сградите", 30.05.2023 г., УАСГ 

16/ 05/ 2023

Конференция на тема "Иновативни решения за кръгово строителство", 25.05.2023 г., УАСГ

12/ 05/ 2023

Лекция на д-р инж. Николай Милев, катедра Геотехника на УАСГ, за посещението му в Турция след земетресението - април 2023 г., 16.05.2023 г

12/ 05/ 2023

Технически изисквания към сградите за защита от радон - презентации на инж. Ирена Колева