Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

01/ 03/ 2023

Банкова сметка на КИИП-Пловдив

09/ 01/ 2023

Изменение на часовите ставки в чл. 19, ал.1 на Методиката за възнагражденията

19/ 11/ 2019

Бетонния мост в град Пловдив-интервю с инж.Емил Бойчев-Председател на КИИП Пловдив и официално становище на Регионалното ръководство,внесено в областната и общинската администрация

12/ 03/ 2019

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗУТ

17/ 01/ 2019

Всеки член на КИИП-Пловдив има право да получи безплатен екземпляр на хартиен носител от „Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране”

10/ 12/ 2018

Посещение на строителството на виадукт по обхода на град Габрово 

16/ 11/ 2018

Официално честване на 15 години от учредяването на КИИП-Пловдив

01/ 06/ 2018

Държавен вестник-бр.46/01.06.2018 г. Приложение № 8 СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ УС­ЛУГИ ПО ЧАСТИ: „ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА“, „КИП И АВТОМАТИКА“ И „СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА"

14/ 07/ 2017

Писмо Изх.№022/13.07.2017 г.
До СавинаПеткова,Председател на Общински съвет - Пловдив Копие до Вихър Захов.Председател на комисия"Устройство на територията и жилищна политика"

06/ 07/ 2017

становище на секция"ТСТС" относно проект на Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

всички новини

Съобщения

29/ 04/ 2024

Моделиране и оразмеряване на строителни конструкции с Tower 8.5 expert

19/ 12/ 2023

Редовно Общо отчетно-изборно събрание на Регионална колегия-Пловдив

18/ 12/ 2023

График за провеждане на събрания по секции

20/ 10/ 2023

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО СНАБДЯВАНЕ С ВЕИ-ЕНЕРГИЯ“ НА  7.11.2023 г. И  B2B СРЕЩИ С ГЕРМАНСКИ ФИРМИ НА  8 – 9 НОЕМВРИ 2023 г.

12/ 04/ 2023

Лекция и обучение в областта на PV технологиите и съпътстващи технологии

03/ 04/ 2023

Предстоящи семинари: Оптимални решения за ефективно отопление, април-май 2023 г.

24/ 01/ 2023

График за провеждане на събрания по секции

08/ 11/ 2022

Безплатен национален семинар на тема:

“Потенциални възможности на фотоволтаиците за енергетиката в България”

26/ 10/ 2022

Семинар на тема :"Иновативна въздуховодна система за еднофамилни къщи Heatpex.pl"-Cairox-Bulgaria

01/ 10/ 2022

Условия, начин на плащане, размер на членски внос за 2023 г.

всички съобщения

Кореспонденция

16/ 03/ 2023

Служебна кореспондеция 2023 г.

03/ 01/ 2021

Служебна кореспонденция 2021 г.

01/ 01/ 2020

Служебна кореспонденция 2020

02/ 01/ 2019

Служебна кореспонденция 2019 г.

10/ 08/ 2018

Писмо КИИП-ЦУ-251/10.08.2018 г. относно неправомерно задържане на личен печат от работодател

08/ 02/ 2018

Писмо относно издаването на удостоверения по част "Пожарна безопасност"

07/ 02/ 2018

По повод зачестили случай,в които проектанти проектират части на инвестиционните проекти,неотговарящи на тяхната компетентност

02/ 03/ 2017

Относно изготвяне на част ЕЕ(Енергийна Ефективност) в инвестиционните проекти

14/ 04/ 2014

РЕГИСТРИРАНИ ПРОЕКТАНСКИ БЮРА - ПЛОВДИВ
имената на проектантите,адрес на проектанското бюро, телефон и ел. поща

18/ 02/ 2014

Писмо от Министерството на околната среда и водите
относно прилагане на разпоредбата на чл.142,ал.5,т.9 от Закона за устройството на територията,която следва да се прилага от момента посочен в Закона за управление на отпадъците -14.юли.2014 г.

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации

Накратко за КИИП Пловдив

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Пловдив