Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

01/ 02/ 2020

ANDJOY – приложение за спорт, здраве, култура и забавления

04/ 01/ 2012

Списък на действащата към 01.01.2012 г. нормативна уредба

07/ 01/ 2011

Списък на действащата към 01.01.2011 г. нормативна уредба

29/ 03/ 2010

Изменение на ЗКАИИП
Тук е даден текстът на ЗКАИИП с измененията му от 23.02.2010 г.

04/ 02/ 2010

Списък на действащата към 31.01.2010г. нормативна уредба

04/ 05/ 2009

Изменение на ЗКАИИП
Тук е даден текстът на ЗКАИИП с измененията му от 14.04.2009 г.

06/ 04/ 2009

График на заседанията на Регионалното ръководство на КИИП - град Ямбол за 2009 г.

17/ 03/ 2009

Списък на действащата към 01.01.2009г. нормативна уредба

всички новини

Съобщения

23/ 04/ 2020

Покана за online Конференция и B2B-срещи с германски фирми „Германски технологии за нискоенергийни сгради“ - 12 май 2020 г.

08/ 03/ 2020

ЧЕСТИТ 8-ми МАРТ!

09/ 01/ 2019

За проекта за промяна на Устава

03/ 01/ 2019

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ЯМБОЛ, 2019 г.

03/ 12/ 2018

Методика за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги

28/ 11/ 2018

На 01.12.2018 г /събота/  от 11,00 ч в офиса на КИИП Бургас ще се проведе СЕМИНАР НА ТЕМА "АВТОРСКО ПРАВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ПРОЕКТАНТА"

14/ 11/ 2018

Семинар, организиран от Сика България ЕООД и КИИП

11/ 09/ 2018

На 20.09.2018 г. (сряда), в х-л „Диана Палас”, гр. Ямбол ще се проведе презентация на тема:

Иновативни технически решения и инженеринг при:

- системи за инфраструктурни проекти и обекти за опазване на околнаа среда

- системи за ландшафтно проектиране, озеленяване и земеделие

- хидроизолационни системи в строителството

- интегрирани фотоволтачни системи

19/ 04/ 2018

На 09 май 2018 от 10ч в залата на РК Ямбол на КИИП ще се проведе семинар на тема: "Индустриални бетонни настилки и високотехнологични дисперсно-армирани торкретобетони"

15/ 03/ 2018

На 27.03.2018 г. (вторник) от 17:00ч. в х-л „Диана Палас“, гр. Ямбол, „МАПЕИ България” организира семинар на тема:„ХИДРОИЗОЛИРАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ЧАСТИ НА КОНСТРУКЦИИ“ с лектор инж. Николай Желязков.


всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Публикации

12/ 03/ 2019

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗУТ

22/ 02/ 2012

Отчет за работата на РК на КИИП - град Ямбол за 2011 г. и за мандата 11.2007-02.2012 г.

20/ 07/ 2011

Отчет за работата на РК на КИИП - град Ямбол за 2010 г.

16/ 03/ 2010

Списък на проектантите с пълна и ограничена проектантска правоспособност в Регионална колегия на КИИП – Ямбол

16/ 03/ 2010

Отчет за работата на РК на КИИП - град Ямбол за 2009 г.

06/ 04/ 2009

Отчет за работата на РК на КИИП - град Ямбол за 2008 г.

10/ 03/ 2009

Поздравителен адрес от Община Тунджа
Поздравителен адрес от Община Тунджа до Регионална колегия - Ямбол по случай петгодишнината на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

23/ 02/ 2009

Списък на проектантите с пълна и ограничена проектантска правоспособност в Регионална колегия на КИИП – Ямбол

всички публикации

Накратко за КИИП Ямбол

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Ямбол