Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

12/ 03/ 2019

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗУТ

13/ 11/ 2018

Пътуващ семинар послучай 15 годишнината  на КИИП

19/ 07/ 2016

Среща на РК на КИИП Стара Загора с Областния управител
На 18.07.2016 г. се състоя среща на председателя на РК на КИИП Стара Загора с Областният управител

15/ 06/ 2016

Семинар "Качество и ефективност на осветлението" в Стара Загора
Семинар на тема "Качество и ефективност на осветлението" ще се проведе на 17 юни т. г. в хотел "Железник", Стара Загора. Организатори на събитието са Българският националния комитет по осветление и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. http://lighting-bulgaria.com/article/1668-seminar--kachestvo-i-efektivnost-na-osvetlenieto--shte-se-provede-v-stara-zagora

21/ 04/ 2016

ПРОТОКОЛ от ОС на РК на КИИП Стара Загора 18.02.2016 г.
Протокол от Общото отчетно-изборно събрание на РК на КИИП Стара Загора

21/ 04/ 2016

Отчетен доклад ОСРК на КИИП Стара Загора -18.02.2016
Отчетен доклад ОСРК на КИИП Стара Загора -18.02.2016

21/ 04/ 2016

Доклад на Контролния съвет 18-02-2016
Доклад на Контролния съвет на РК на КИИП Стара Загора 18-02-2016

21/ 04/ 2016

Бюджет - приет от ОС на РК на КИИП Стара Загора
Бюджет - приет от ОС на РК на КИИП Стара Загора

20/ 04/ 2015

Материали от ОС на РК на КИИП Стара Загора - 2015 г.
Материали от ОС на РК на КИИП Стара Загора - 2015 г.

14/ 02/ 2013

Отчетен доклад за работата на РК на КИИП Ст.Загора през 2012г.
Уважаеми колеги, може да се запознаете с отчетния доклад на Председателя на РК на КИИП Стара Загора за работа през 2012г.

всички новини

Съобщения

22/ 11/ 2022

Национален семинар на тема: "Осветление в обществени и промишлени сгради", 07.12.2022 г., гр. Стара Загора

12/ 03/ 2022

ОНЛАЙН Конференция и B2B срещи с германски фирми Германски технологии

за устойчиво отопление и охлаждане 22 март 2022 г.

23/ 04/ 2020

Покана за online Конференция и B2B-срещи с германски фирми „Германски технологии за нискоенергийни сгради“ - 12 май 2020 г.

08/ 03/ 2020

ЧЕСТИТ 8-ми МАРТ!

19/ 02/ 2019

РЕДОВНО  ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РК СТАРА ЗАГОРА

23/ 05/ 2018

Работно време на офиса на КИИП Стара Загора

 

19/ 01/ 2018

График на Отчетните събрания на РПС на РК КИИП Стара Загора

16/ 01/ 2018

Предстоящи безплатни семинари, организирани от Сика България ЕООД и КИИП, на тема: "Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции в съответствие с БДС EN 1504" в РК на КИИП Пловдив, Бургас и Варна.

11/ 01/ 2018

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СТАРА ЗАГОРА, 2018 г.

15/ 02/ 2017

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА 2016г
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за работата на Регионалното ръководство на КИИП Стара Загора за 2016 г. приет на заседание на РК на КИИП 13.02.2017г

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации

Накратко за КИИП Стара загора

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Стара загора