Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

12/ 03/ 2019

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗУТ

всички новини

Съобщения

20/ 10/ 2023

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО СНАБДЯВАНЕ С ВЕИ-ЕНЕРГИЯ“ НА  7.11.2023 г. И  B2B СРЕЩИ С ГЕРМАНСКИ ФИРМИ НА  8 – 9 НОЕМВРИ 2023 г.

12/ 03/ 2022

ОНЛАЙН Конференция и B2B срещи с германски фирми Германски технологии

за устойчиво отопление и охлаждане 22 март 2022 г.

23/ 04/ 2020

Покана за online Конференция и B2B-срещи с германски фирми „Германски технологии за нискоенергийни сгради“ - 12 май 2020 г.

08/ 03/ 2020

ЧЕСТИТ 8-ми МАРТ!

15/ 01/ 2019

РЕДОВНО  ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РК на КИИП ЛОВЕЧ, 2019г.

08/ 01/ 2016

ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ ЛОВЕЧ 2016 год.
РЕГИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА КИИП РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ЛОВЕЧ С В И К В А ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ ЛОВЕЧ На 19.02.2016 год./петък/ от 13,00 часа в гр.Ловеч, ул.”Търговска „ № 24, дом „ПРЕСЛАВ”, зала № 109

18/ 01/ 2015

годишно събрание 20,02,2015г
І. Отчетно събрание на РК Ловеч ще се проведе на 20.02.2015 г. /петък/

27/ 01/ 2014

годишно събрание 20,02,2015г
І. Отчетно събрание на РК Ловеч ще се проведе на 20.02.2015 г. /петък/

17/ 12/ 2012

Годишния членски внос за 2013 г.
Годишния членски внос за 2013 г.

04/ 02/ 2010

Годишното отчетно събрание за 2013 г
Годишното отчетно събрание за 2013 г на РК Ловеч ще се проведе на 15.02.2013 г. /петък/

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации

Накратко за КИИП Ловеч

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Ловеч