Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

12/ 03/ 2019

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗУТ

всички новини

Съобщения

09/ 02/ 2023

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП Видин

12/ 03/ 2022

ОНЛАЙН Конференция и B2B срещи с германски фирми Германски технологии

за устойчиво отопление и охлаждане 22 март 2022 г.

23/ 07/ 2021

ООС на РК на КИИП гр.Видин ще се проведе на 13.09.2021г. от 17.00 часа в залата на хотел Дунав гр. Видин 

23/ 04/ 2020

Покана за online Конференция и B2B-срещи с германски фирми „Германски технологии за нискоенергийни сгради“ - 12 май 2020 г.

08/ 03/ 2020

ЧЕСТИТ 8-ми МАРТ!

06/ 01/ 2020

Общо отчетно изборно събрание на РК на КИИП гр. Видин

15/ 01/ 2019

РЕДОВНО  ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РК на КИИП ВИДИН, 2019г.

10/ 01/ 2018

Редовно годишно отчетно събрание на РК Видин 2018г.

12/ 01/ 2017

Редовно годишно отчетно събрание на РК Видин
Редовното годишно отчетно събрание на РК Видин ще се проведе на 16.02.2017 г. от 17:00 ч. в залата на хотел "Дунав".

13/ 01/ 2016

Редовното годишно отчетно изборно събрание на РК Видин
Редовното годишно отчетно изборно събрание на РК Видин ще се проведе на 18.02.2016 г. от 17:00 ч. в залата на ресторант "Класик" (втори етаж).

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации

Накратко за КИИП Видин

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Видин