Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

25/ 07/ 2022

Материали от ОС на НПС МДГЕ, проведено на 24.06.2022 г. 

14/ 10/ 2019

Поздравление към организаторите на Националната научно-приложна конференция МДГЕ'2019 

09/ 10/ 2019

Становище на БАПВ относно: Участие в Национална научно-приложна конференция МДГЕ'2019 

18/ 10/ 2018

Проф.д-р инж. Георги Франгов - удостоен  с почетен плакет  и грамота

12/ 02/ 2016

РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НПС "МДГЕ" - 2016 г.

27/ 03/ 2012

Списък на делегатите на ОС на НПС МДГЕ, 30 март 2012 г.

13/ 04/ 2009

Общо събрание на НПС МДГ от 29.03.2009г.

13/ 04/ 2009

Опасни геоложки явления и процеси - Разрушаване на силози, слегнали неравномерно (0,50 см. до 0,70 см.)

всички новини

Съобщения

20/ 10/ 2023

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО СНАБДЯВАНЕ С ВЕИ-ЕНЕРГИЯ“ НА  7.11.2023 г. И  B2B СРЕЩИ С ГЕРМАНСКИ ФИРМИ НА  8 – 9 НОЕМВРИ 2023 г.

15/ 08/ 2023

Национална научно-приложна конференция (ННПК) – КИИП`2023  организирана от НПС „МДГЕ“ и НПС „КСС“ по случай 20-годишнината от създаването на КИИП.

20/ 06/ 2023

Дискусионен форум: "Тунели - изграждане, рехабилитация и експлоатация по съверменни стандарти", 27.06.2023 г.

19/ 04/ 2023

ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА НПС МДГЕ

05/ 08/ 2022

Покана за Национална научно-приложна конференция,организирана от НПС МДГЕ на  тема: 

„АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“ 

08/ 06/ 2022

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) на КИИП 2022

29/ 09/ 2021

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) НА КИИП, 2021г.

12/ 06/ 2019

Семинар "Авторско право и авторски надзор на проектанта"

07/ 06/ 2019

Проектиране и управление на мостове: Опит в САЩ - цикъл лекции на проф. д-р инж. Божидар Янев 

11/ 04/ 2019

Отчетни материали от ОС на НПС МДГЕ, 2019 г.

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации