Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

28/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ОВКХТТГ, 2024 г.

19/ 04/ 2023

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС ОВКХТТГ, 2023 г

23/ 06/ 2022

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС "ОВКХТТГ", 2022 г

27/ 09/ 2018

XXIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕМФ 2018.

09/ 10/ 2017

XXII Научна конференция с международно участие ЕМФ 2017 г, 17-20 септември 2017 , Созопол

28/ 03/ 2016

Отчетен доклад НПС ОВКХТТ за 2015 г.

26/ 03/ 2015

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за работата на НПС ОВКХТТГ през 2014 г.

28/ 03/ 2014

Отчетен Доклад 2013-2014

21/ 05/ 2013

Националната професионална секция „ОВКХТТГ” организира съвместно с фирма „COLT INTERNATIONAL GMBH” семинар
семинар на тема „Системи за димо и топлоотвеждане – Основи” с Лектор инж. РОЛАНД ГРАТЦЛ

28/ 03/ 2013

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2012 г.
за работата на НПС „Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло- и газоснабдяване”през 2012 г. от инж. Ивайло Банов – Председател на на НПС „ОВКХТТГ”

всички новини

Съобщения

29/ 04/ 2024

29-та Международна конференция "Иновации в енергетиката и околната среда", 14-15 май 2024 г.

01/ 03/ 2024

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ  9.11.2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ  в ДВ бр.18 от 01.03.2024г.

28/ 02/ 2024

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществените консултации по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от  9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради (обн. ДВ, бр. 92 от 2022 г.)

20/ 10/ 2023

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО СНАБДЯВАНЕ С ВЕИ-ЕНЕРГИЯ“ НА  7.11.2023 г. И  B2B СРЕЩИ С ГЕРМАНСКИ ФИРМИ НА  8 – 9 НОЕМВРИ 2023 г.

18/ 10/ 2023

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА ЕНЕРГИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ: „ВЕИ И ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ: ПРЕДИМСТВА СРЕЩУ РИСКОВЕ"

13/ 10/ 2023

На вниманието на секции "КСС" и "ОВКХТТГ"-Хибридно събитие, организирано от BAU Academy на 17.10.2023 г. 

12/ 05/ 2023

Технически изисквания към сградите за защита от радон - презентации на инж. Ирена Колева

03/ 04/ 2023

Предстоящи семинари: Оптимални решения за ефективно отопление, април-май 2023 г.

07/ 03/ 2023

Курс "Защита на сградите от радон: измерване, превенция и коригиращи мерки" , 27-31.03.2023, София

10/ 01/ 2023

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации