Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

19/ 04/ 2023

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС ОВКХТТГ, 2023 г

23/ 06/ 2022

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС "ОВКХТТГ", 2022 г

27/ 09/ 2018

XXIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕМФ 2018.

09/ 10/ 2017

XXII Научна конференция с международно участие ЕМФ 2017 г, 17-20 септември 2017 , Созопол

28/ 03/ 2016

Отчетен доклад НПС ОВКХТТ за 2015 г.

26/ 03/ 2015

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за работата на НПС ОВКХТТГ през 2014 г.

28/ 03/ 2014

Отчетен Доклад 2013-2014

21/ 05/ 2013

Националната професионална секция „ОВКХТТГ” организира съвместно с фирма „COLT INTERNATIONAL GMBH” семинар
семинар на тема „Системи за димо и топлоотвеждане – Основи” с Лектор инж. РОЛАНД ГРАТЦЛ

28/ 03/ 2013

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2012 г.
за работата на НПС „Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло- и газоснабдяване”през 2012 г. от инж. Ивайло Банов – Председател на на НПС „ОВКХТТГ”

27/ 03/ 2012

Списък на делегатите на ОС на НПС ОВКХТТГ, 30 март 2012 г.

всички новини

Съобщения

12/ 05/ 2023

Технически изисквания към сградите за защита от радон - презентации на инж. Ирена Колева

03/ 04/ 2023

Предстоящи семинари: Оптимални решения за ефективно отопление, април-май 2023 г.

07/ 03/ 2023

Курс "Защита на сградите от радон: измерване, превенция и коригиращи мерки" , 27-31.03.2023, София

10/ 01/ 2023

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ

26/ 10/ 2022

Семинар за ОВК проектанти, организиран от „Кеърокс-България“ ЕООД, 14.11.2022 г. 

08/ 06/ 2022

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) на КИИП 2022

29/ 09/ 2021

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) НА КИИП, 2021г.

18/ 05/ 2021

Уебинар  "Енергийната ефективност в България"

16/ 11/ 2020

Съболезнователен адрес

10/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС "ОВКХТТГ" през 2019 г.

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации