Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Информация за Национална Енергийна Конференция "ВЕИ и енергийната сигурност: предимства срещу рискове", проведена на 13.10.2023 г.

Информация за:

НАЦИОНАЛНА ЕНЕРГИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ организирана от Български енергиен и минен форум (БЕМФ): „ВЕИ и енергийната сигурност: предимства срещу рискове“ проведена на 13 октомври 2023г.

За членовете на НПС ЕАСТ ще представлява интерес да се запознаят с програмата, участниците и презентациите на конференцията. Използвайте долния линк, като изберете съответното подменю:
https://www.bulenergyforum.org/bg/arhiv-energiino-subitie/nacionalna-energiyna-konferenciya?fbclid=IwAR1DD8Rr9t9FpE-HrYlpZd6fbIR_tOPhMWO60hnMPrF76eAHJZVruauRJ1E


инж. Красимир Велинов - представител на КИИП

Още Съобщения

08/ 05/ 2024

Уебинар 1 на Хилти България - "Анкериране в зидария", 16.05.2024 г.

30/ 04/ 2024

Конференция "Обновената директива относно енергийните характеристики на сградите - възможности и предизвикателства", 15 май 2024 г.

29/ 04/ 2024

29-та Международна конференция "Иновации в енергетиката и околната среда", 14-15 май 2024 г.

16/ 04/ 2024

Съобщение относно избор на ръководство на НПС ГПГ към КИИП за мандат 2024-2028 г.