Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Смолян Смолян 2 Смолян 3 Смолян 4

Новини

12/ 03/ 2019

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗУТ

09/ 01/ 2012

Списък на действащата към 01 януари 2012г. нормативна уредба

12/ 01/ 2011

Списък на действащата към 01 януари 2011г. нормативна уредба

всички новини

Съобщения

08/ 01/ 2024

Редовно Общо Отчетно Изборно събрание на РК на КИИП Смолян 2024г.

20/ 10/ 2023

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО СНАБДЯВАНЕ С ВЕИ-ЕНЕРГИЯ“ НА  7.11.2023 г. И  B2B СРЕЩИ С ГЕРМАНСКИ ФИРМИ НА  8 – 9 НОЕМВРИ 2023 г.

20/ 01/ 2023

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП Смолян

11/ 04/ 2022

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП Смолян ще се проведе на 13.05.2022г. (петък) от 17,30ч

12/ 03/ 2022

ОНЛАЙН Конференция и B2B срещи с германски фирми Германски технологии

за устойчиво отопление и охлаждане 22 март 2022 г.

29/ 12/ 2021

Информация за Удостоверенията за ПП и ТК за 2022 г.

16/ 06/ 2021

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪЪБРАНИЕ НА РК на КИИП – гр.Смолян, 2021г.

23/ 04/ 2020

Покана за online Конференция и B2B-срещи с германски фирми „Германски технологии за нискоенергийни сгради“ - 12 май 2020 г.

08/ 03/ 2020

ЧЕСТИТ 8-ми МАРТ!

02/ 01/ 2020

ПОКАНА ЗА ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РК НА КИИП  гр. Смолян 

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации

Накратко за КИИП Смолян

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Смолян