Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Покана за Национална научно-приложна конференция, организирана от НПС МДГЕ на тема: „АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“

Уважаеми членове на КИИП,

НПС МДГЕ  организира   Национална научно-приложна конференция на тема: 

„АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“. 

Освен членове на НПС МДГЕ на конференцията са добре дошли и колеги от други професионални секции на КИИП, които проявяват афинитет към предложената тематика  и имат желание да споделят своя опит в противодействието на свлачищата.  

Желаещите да участват следва да попълнят приложената регистрационна форма  и заплатят такса правоучастие в срок до 15.09.2022 г.  

Финансирането на конференцията е смесено: транспортните разходи и нощувките на участниците  се поемат от РК на КИИП, а останалите разходи са от бюджета на НПС-МДГЕ, такса правоучастие и спонсори.

Според предварителната програма конференцията ще се проведе на 14.10 и 15.10.2022 г. в района на гр. Варна.

Предвижда се представяне на доклади от водещи специалисти, споделяне на проектантски опит, представяне на проекти и дискусия.

Планира се и полудневна техническа екскурзия за посещение на изпълнени брегозащитни и противосвлачищни конструкции. 

Подробности за програмата на конференцията и настаняването на участниците ще бъдат представени до 30.09.2022 г.

По всички въпроси, свързани с подготовката и провеждането на конференцията 

се обръщайте към организационния комитет он НПС МДГЕ в състав:

Председател:  инж. Антонио Лаков          – РК София град     tony_lakov@abv.bg          

Членове:         инж. Николай Жечев        –  РК София област   n_rafailov@abv.bg

                       инж. Благой Поповски     –   РК Варна              blagoipopovski@abv.bg

Прикачени документи

Още Съобщения

24/ 11/ 2023

Уебинар 3 на ХИЛТИ България за 2023 г. - "Оразмеряване на анкери с отчитане на съдействието на армировката за срязващи усилия съгласно EN 1992-4" - 29.11.2023 г.

21/ 11/ 2023

Конференция с български и германски експерти на тема "Технологии и услуги за управление на водите в България", 5-7.12.2023 г.

21/ 11/ 2023

Покана за официално откриване паметник на Кольо Фичето

16/ 11/ 2023

Семинар за конструкции в градски райони, 22.11.2023 , УАСГ