Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Покана за Национална научно-приложна конференция, организирана от НПС МДГЕ на тема: „АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“

Уважаеми членове на КИИП,

НПС МДГЕ  организира   Национална научно-приложна конференция на тема: 

„АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“. 

Освен членове на НПС МДГЕ на конференцията са добре дошли и колеги от други професионални секции на КИИП, които проявяват афинитет към предложената тематика  и имат желание да споделят своя опит в противодействието на свлачищата.  

Желаещите да участват следва да попълнят приложената регистрационна форма  и заплатят такса правоучастие в срок до 15.09.2022 г.  

Финансирането на конференцията е смесено: транспортните разходи и нощувките на участниците  се поемат от РК на КИИП, а останалите разходи са от бюджета на НПС-МДГЕ, такса правоучастие и спонсори.

Според предварителната програма конференцията ще се проведе на 14.10 и 15.10.2022 г. в района на гр. Варна.

Предвижда се представяне на доклади от водещи специалисти, споделяне на проектантски опит, представяне на проекти и дискусия.

Планира се и полудневна техническа екскурзия за посещение на изпълнени брегозащитни и противосвлачищни конструкции. 

Подробности за програмата на конференцията и настаняването на участниците ще бъдат представени до 30.09.2022 г.

По всички въпроси, свързани с подготовката и провеждането на конференцията 

се обръщайте към организационния комитет он НПС МДГЕ в състав:

Председател:  инж. Антонио Лаков          – РК София град     tony_lakov@abv.bg          

Членове:         инж. Николай Жечев        –  РК София област   n_rafailov@abv.bg

                       инж. Благой Поповски     –   РК Варна              blagoipopovski@abv.bg

Прикачени документи

Още Съобщения

08/ 08/ 2022

Писмо от НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО относно информация за  “Сграда на старата ж.п. гара /т.нар. „Царска спирка“, с. Казичене, район Панчарево, Столична община – недвижима културна ценност“

05/ 08/ 2022

Покана за Национална научно-приложна конференция,организирана от НПС МДГЕ на  тема: 

„АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“ 

20/ 07/ 2022

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В НОВАТА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО" КЪМ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ НА УАСГ 

19/ 07/ 2022

Информационно-дискусионна среща на тема:" Енергийната ефективност през новия програмен период 2021-2030",  28.07.2022