Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Материали от ОС на НПС МДГЕ, проведено на 24.06.2022 г.

Материали от ОС на НПС МДГЕ, проведено на 24.06.2022 г. 

Прикачени документи

Още Новини

05/ 10/ 2022

Поздравление за Деня на проектанта - 29 септември

15/ 09/ 2022

Инженери безвъзмездно ще инспектират пострадали инфраструктура и  сгради в района на наводненията - интервю на инж. М.Гергов - председател на УС на КИИП по БНР -Хоризонт - 12.09.2022 

14/ 09/ 2022

Магистърска програма "Опазване на културното наследство" в УАСГ

13/ 09/ 2022

Честит 85-годишен юбилей на инж. Захари Донев!