Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ НА КИИП, 2021г.

ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) на КИИП, 2021г.

ще се проведат на 30.10.2021 г. (събота) от 09.00 часав залите на Парк хотел „Москва“, София

Регистрация на делегатите по секции от 8.30ч.

Секциите са разпределени по залите на Парк хотел „Москва“, както следва:

1. НПС "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО" - зала „ПАНОРАМА“

2. НПС "КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" - зала „ЕВРОПА“

3. НПС "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, АВТОМАТИКА, СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА" – зала „КИЕВ“

4. НПС "ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ" - зала „КОНФЕРАНС 5“

5. НПС "МИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ" - зала „КОНФЕРАНС 2“

6. НПС "ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА И ХЛАДИЛНА
ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ" – зала „ЗИМНА ГРАДИНА“

7. НПС "ТЕХНОЛОГИИ" - зала „КОНФЕРАНС 3“

8. НПС "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ" -
зала „КОНФЕРАНС 4“

Още Съобщения

19/ 05/ 2023

Лекция на инж. Ментор Лунжи на тема: "Ролята на конфигурацията върху сеизмичното поведение на сградите", 30.05.2023 г., УАСГ 

16/ 05/ 2023

Конференция на тема "Иновативни решения за кръгово строителство", 25.05.2023 г., УАСГ

12/ 05/ 2023

Лекция на д-р инж. Николай Милев, катедра Геотехника на УАСГ, за посещението му в Турция след земетресението - април 2023 г., 16.05.2023 г

12/ 05/ 2023

Технически изисквания към сградите за защита от радон - презентации на инж. Ирена Колева