Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

На вниманието на секции "КСС" и "ОВКХТТГ"- Хибридно събитие, организирано от BAU Academy на 17.10.2023 г.

BAU Academy,

със съдействието на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), организира 

на 17.10.2023 г. от 09:30ч. до 15:30 ч.   хибридно събитие с безплатна регистрация, 

което е полезно и подходящо за членове на секции "КСС" и "ОВКХТТГ" на КИИП.

Форум: "КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И ЗЕЛЕН ПРЕХОД.

Предизвикателства и перспективи за фасадния инженеринг"

Съдържание на обучението и възможност за регистрация ще откриете в приложената ПОКАНА.

Прикачени документи

Още Съобщения

09/ 07/ 2024

Дискусионен форум за Ролята на енергийните общности в България - технологии, бариери и решения, 18 юли 2024,  Дом на Европа,гр. София

04/ 07/ 2024

Предложения за промяна на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП – Раздел 2

02/ 07/ 2024

На 18-19-20 октомври 2024г. в хотел „МАРИЦА ИЗТОК” на Старозагорски минерални бани ще се проведе  Национална конференция под надслов „ВОДАТА Е ЖИВОТ-2”, организирана от НПС „ВС“.

19/ 06/ 2024

Списание "БДС Компас"- безплатно онлайн издание на Българския институт по стандартизация