Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Предложения за промяна на Устава на КИИП - версия 25.05.2022 г.

Колеги,

предложенията за промяна на Устава на КИИП - версия 25.05.2022 г. са публикувани на сайта на ЦО на КИИП и с тях може да се запознаете в рубрика "Материали ОС 2022 " и рубрика "Нормативна уредба - вътрешна -проекто".


Още Съобщения

21/ 06/ 2022

Предложение от JRC за достъп до ELSA Reaction Wall

20/ 06/ 2022

ОБЩО СЪБРАНИЕ НПС ВС 24.06.2022

08/ 06/ 2022

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) на КИИП 2022

06/ 06/ 2022

П О К А Н А

от „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) за участие в Обучителен курс