Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Материали общо събрание на киип изберете година

ДНЕВЕН РЕД

КАНДИДАТУРИ ЗА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА КИИП ПОСТЪПИЛИ ДО 04.03.2020г.

КАНДИДАТУРИ ЗА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА КИИП ПОСТЪПИЛИ СЛЕД 05.03.2020г.

КАНДИДАТУРИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ - 2020г.

КАНДИДАТУРИ ЗА РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КИИП И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НПС
МАНДАТ 2020 - 2024 Г.

КАНДИДАТУРИ ЗА КДП НА КИИП МАНДАТ 2020 - 2023 Г.

КАНДИДАТУРИ И МАТЕРИАЛИ, ПОСТЪПИЛИ СЛЕД 07.04.2020г.

ЗАЛИ ЗА ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ - 2020г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ПРЕЗ 2019 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019г.

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД ЗА 2019г.

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА НА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2019 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ НА КИИП ЗА 2020Г. ПО РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ