Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо отчетно изборно събрание на РК на КИИП гр.Хасково

Регионалното ръководство на КИИП – гр.Хасково свиква Oбщо годишно

отчетно събрание на Регионалната  колегия   на 20.02.2020 г.( четвъртък) от 12ч.

Събранието ще се проведе в Конферентна зала на хотел „Родопи”, гр.Хасково,

бул. „България” 39 , етаж 5 

Прикачени документи

Още Съобщения

03/ 03/ 2021

ЧЕСТИТ 3-ТИ МАРТ!!!!

11/ 02/ 2021

Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции

08/ 01/ 2021

Ценово предложение за издаване на електронен подпис

06/ 01/ 2021

Нов срок за предложения за промяна на Устава на КИИП