Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОУЧВАНЕ НА ПРОЕКТ "ИНЖЕНЕРИ ЗА ЕВРОПА"(Е4Е)

Уважаеми колеги,
КИИП е член на ECEC (Европейски съвет на инженерните камари www.ecec.net),
ECEC участва в проекта за европейски инженери за Европа (E4E), който се финансира от Европейския съюз.
Проектът има за цел да установи редовен обмен относно образователните изисквания между инженерната професия, образованието и индустрията чрез създаване на постоянен „Съвет по умения“, идентифициране на нови тенденции в европейското (непрекъснато) образование и разработване на иновативни методи за обучение за професията.
Изследователската част на проекта продължава в момента.
Провеждаме редовно проучване сред заинтересованите страни (инженери и студенти по инженерство), за да се идентифицират техните желания/нужди/гледни точки.
Ето защо бихме Ви помолили да участвате в нашето проучване.
Проучването може да бъде достъпно чрез тази връзка и ще Ви отнеме около 10 минути.
https://www.surveymonkey.com/r/Engineers4Europe
Анкетата е отворена до 16 юни 2024 г.
Благодарим ви за съдействието в проекта E4E!

Прикачени документи

Още Съобщения

19/ 06/ 2024

Списание "БДС Компас"- безплатно онлайн издание на Българския институт по стандартизация

19/ 06/ 2024

Покана за Дискусионен Форум "Специализирани сгради с обществено предназначение" 

11/ 06/ 2024

Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията, публикуван за обществено обсъждане

10/ 06/ 2024

Семинар на тема "Проблеми, предизвикателства, решения при първа регулация в устройственото планиране (ПУП по чл.16 от ЗУТ)", 20.06.2024 г. , гр. Ямбол