Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Покана за обучение на членовете на секция ТСТС на КИИП

Уважаеми колеги,

Секция ТСТС Ви кани да вземете участие в цикъл лекции, които ще се проведат на 21.12.2022г. /сряда /от 14.00 часа  и  на  12.01.2023г. /четвъртък/ от 14.00 часа през платформата WEBEX.
Участниците влизат като гости (Guest), като задават истинско име и имейл.
Времетраене на всяка лекция  - 2 часа по 45 минути с 10 минути пауза.

ЛЕКЦИЯ 1

На 21.12.2022г. /сряда/  – 14.00 ч.
ТЕМА : „План – схема на комуникационно-транспортната система към ОУП на градовете със землищата им и на селищните образувания с национално значение – фази на проектиране, изходни материали и проучвания, методика на работа, моделиране на транспортните мрежи и транспортните процеси върху тях, проблеми и решения“


ЛЕКТОР: инж. Гергана Кривошапкова
Линк за връзка:
„План–схема на комуникационно-транспортната система към ОУП“
https://kiip.webex.com/kiip/j.php?MTID=m2dc36d920e981ee031368f348b9f3a7c

 

ЛЕКЦИЯ 2


На 12.01.2023г. /четвъртък/ – 14.00 ч.
ТЕМА: „Малки транспортни съоръжения – водостоци“ 
ЛЕКТОР: инж. Павел Павлов фирма „Трансконсулт 22“ ЕООД
Линк за връзка:
https://kiip.webex.com/kiip/j.php?MTID=mb5bfd2adff4c458baef5d40804f1499b

Прикачени документи

Още Съобщения

19/ 05/ 2023

Лекция на инж. Ментор Лунжи на тема: "Ролята на конфигурацията върху сеизмичното поведение на сградите", 30.05.2023 г., УАСГ 

16/ 05/ 2023

Конференция на тема "Иновативни решения за кръгово строителство", 25.05.2023 г., УАСГ

12/ 05/ 2023

Лекция на д-р инж. Николай Милев, катедра Геотехника на УАСГ, за посещението му в Турция след земетресението - април 2023 г., 16.05.2023 г

12/ 05/ 2023

Технически изисквания към сградите за защита от радон - презентации на инж. Ирена Колева