Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Покана за обучение на членовете на секция ТСТС на КИИП

Уважаеми колеги,

Секция ТСТС Ви кани да вземете участие в цикъл лекции, които ще се проведат на 21.12.2022г. /сряда /от 14.00 часа  и  на  12.01.2023г. /четвъртък/ от 14.00 часа през платформата WEBEX.
Участниците влизат като гости (Guest), като задават истинско име и имейл.
Времетраене на всяка лекция  - 2 часа по 45 минути с 10 минути пауза.

ЛЕКЦИЯ 1

На 21.12.2022г. /сряда/  – 14.00 ч.
ТЕМА : „План – схема на комуникационно-транспортната система към ОУП на градовете със землищата им и на селищните образувания с национално значение – фази на проектиране, изходни материали и проучвания, методика на работа, моделиране на транспортните мрежи и транспортните процеси върху тях, проблеми и решения“


ЛЕКТОР: инж. Гергана Кривошапкова
Линк за връзка:
„План–схема на комуникационно-транспортната система към ОУП“
https://kiip.webex.com/kiip/j.php?MTID=m2dc36d920e981ee031368f348b9f3a7c

 

ЛЕКЦИЯ 2


На 12.01.2023г. /четвъртък/ – 14.00 ч.
ТЕМА: „Малки транспортни съоръжения – водостоци“ 
ЛЕКТОР: инж. Павел Павлов фирма „Трансконсулт 22“ ЕООД
Линк за връзка:
https://kiip.webex.com/kiip/j.php?MTID=mb5bfd2adff4c458baef5d40804f1499b

Прикачени документи

Още Съобщения

18/ 01/ 2023

Онлайн обучение на тема "Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници", 09.02.2023 г.

16/ 01/ 2023

На вниманието на НПС КСС и НПС ТСТС - Хибридно събитие, организирано от BAU Academy,.26.01.2023 г. 

11/ 01/ 2023

Ценово предложение за издаване на квалифициран електронен подпис (КУКЕП)  за членове на КИИП, 2023

10/ 01/ 2023

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ