Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщения

05/ 12/ 2022

Материали от проведеното на 28-29.11.2022 г. обучение за енергийните характеристики на сградите

05/ 12/ 2022

Изменение на часовите ставки в чл. 19, ал.1 на Методиката за възнагражденията

30/ 11/ 2022

Лекция "Зелени (и сини) покриви и паркинг-покриви" на инж. Орлин Илиев, 13.12.2022 г., УАСГ

23/ 11/ 2022

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2023

22/ 11/ 2022

Национален семинар на тема: "Осветление в обществени и промишлени сгради", 07.12.2022 г., гр. Стара Загора

14/ 11/ 2022

Магистърска теза на инж.Борис Минков на тема "Определяне на параметрите на натоварващи актуатори за силова стена чрез нелинеен статичен анализ"

09/ 11/ 2022

Международен форум ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ: недвижимо културно наследство и енергийна ефективност, 29.11.2022, гр. София

08/ 11/ 2022

Безплатен национален семинар на тема: “Потенциални възможности на фотоволтаиците за енергетиката в България”

31/ 10/ 2022

Информация за публикуван Проект за изменение на ЗУТ

26/ 10/ 2022

Семинар за ОВК проектанти, организиран от „Кеърокс-България“ ЕООД, 14.11.2022 г.