Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщения

08/ 05/ 2024

Уебинар 1 на Хилти БългарияI - "Анкериране в зидария", 16.05.2024 г.

30/ 04/ 2024

Конференция "Обновената директива относно енергийните характеристики на сградите - възможности и предизвикателства", 15 май 2024 г.

29/ 04/ 2024

29-та Международна конференция "Иновации в енергетиката и околната среда", 14-15 май 2024 г.

22/ 03/ 2024

Кръгла маса „Енергийна ефективност – предизвикателства, възможности, проблеми“, 04.04.2024 г., Интер Експо Център, гр. София

21/ 03/ 2024

Покана за честване на Световния ден на геодезиста

14/ 03/ 2024

Застраховане на трансгранични строителни услуги в ЕС - въпроси към членовете на КИИП

11/ 03/ 2024

Покана за Втората "Балушева лекция" 2024

02/ 03/ 2024

В НС е внесен важен ЗИД на ЗУТ за електронизация на процеса за разрешение за строеж

01/ 03/ 2024

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9.11.2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ в ДВ бр.18 от 01.03.2024г.

15/ 02/ 2024

VII Международна научна конференция "Техника и строителни технологии в транспорта -2024", 9-11.10.2024 г., ВТУ "Тодор Каблешков"