Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщения

08/ 09/ 2023

Онлайн конференция на английски език на тема "Енергиен преход", организирана от weTHINK.Energy Transition - 20.09.2023 г.

08/ 09/ 2023

Покана за Строителен фестивал за сградно, индустриално и инфраструктурно строителство

04/ 09/ 2023

Национална научно-приложна конференция (ННПК) – КИИП`2023 „Фундиране на сгради и съоръжения при трудни инженерногеоложки условия“

18/ 08/ 2023

Анкета за изследване готовността за внедряване на СИМ/BIM в строително-инвестиционтния процес

17/ 08/ 2023

Централен офис на КИИП ще бъде затворен от 21.08.2023 г. до 05.09.2023 г. вкл. поради годишен отпуск.

04/ 07/ 2023

Лекция на инж. Габор Такач, 04.07.2023 ,16.00 часа - онлайн

04/ 07/ 2023

"Уроци от земетресенията в Турция от февруари 2023" - Публичен информационен отчет 06.07.2023 г. , 16:15 часа, зала 226, УАСГ

22/ 06/ 2023

Среща-дискусия за железопътната и пътна инфраструктури в Кресненския пролом, 23.06.2023 г., ФНТС, гр. София

20/ 06/ 2023

Дискусионен форум: "Тунели - изграждане, рехабилитация и експлоатация по съверменни стандарти", 27.06.2023 г.

09/ 06/ 2023

Оферта за провеждане на обучение за проектанти с фокус ВЕИ