Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщения

08/ 01/ 2009

Печатни издания, свързани с приложението на ЕС

30/ 12/ 2008

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 14.08.2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

11/ 12/ 2008

МРРБ съвместно с КИИП предлага за запознаване и обсъждане НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Наредба № 2 от 2007г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

08/ 12/ 2008

МЕТОДИКА за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране

27/ 11/ 2008

Възможност за закупуване на пълния комплект Еврокодове

11/ 11/ 2008

Европейски стандарти за проектиране на строителни конструкции Еврокодове и Националните приложения на част от тях

11/ 11/ 2008

Европейски стандарти за проектиране на строителни конструкции Еврокодове и Националните приложения на част от тях

06/ 11/ 2008

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИЯ ОВКХТГ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!

21/ 10/ 2008

Членски внос 2009

20/ 06/ 2008

Открит конкурс за идеен проект на Нов пътнически терминал на летище Пловдив