Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщения

23/ 03/ 2009

Списък на делегатите на Общото събрание на НПС

18/ 03/ 2009

Делегати за Националното общо събрание на КИИП 29 - 30 март 2009 г.

14/ 03/ 2009

Решения взети на заседания на Управителния съвет на КИИП през 2008 и 2009 г.

14/ 03/ 2009

Заседания на Комисията по регистрите, Комисията за технически контрол и Управителния съвет

13/ 03/ 2009

Общи събрания на Националните професионални секции (НПС)

13/ 03/ 2009

Покана за тържествено събрание по случай 5 години КИИП

26/ 02/ 2009

Общо събрание на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

26/ 02/ 2009

Общо събрание на Национална професионална секция

26/ 02/ 2009

Общо събрание на Национална професионална секция

26/ 02/ 2009

Общо събрание на Национална професионална секция "МДГ"