Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщения

12/ 10/ 2023

Покана за Първия Бал на енергийните одитори - 11.11.2023

06/ 10/ 2023

Преференциални условия за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, 2023-2024

05/ 10/ 2023

Обучителни семинари на тема: "Мълниезащитата в България"

02/ 10/ 2023

Покана за посещение на специализирано изложение MACHTECH&INNOTECH 2023, 03.-06.10.2023 г.

08/ 09/ 2023

Онлайн конференция на английски език на тема "Енергиен преход", организирана от weTHINK.Energy Transition - 20.09.2023 г.

08/ 09/ 2023

Покана за Строителен фестивал за сградно, индустриално и инфраструктурно строителство

04/ 09/ 2023

Национална научно-приложна конференция (ННПК) – КИИП`2023 „Фундиране на сгради и съоръжения при трудни инженерногеоложки условия“

18/ 08/ 2023

Анкета за изследване готовността за внедряване на СИМ/BIM в строително-инвестиционтния процес

17/ 08/ 2023

Централен офис на КИИП ще бъде затворен от 21.08.2023 г. до 05.09.2023 г. вкл. поради годишен отпуск.

15/ 08/ 2023

ПОКАНА ЗА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ КИИП` 2023