Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщения

20/ 02/ 2023

Среща-разговор с д-р арх. Виолета Комитова - 22.02.2023 г., 15.00 ч., в ЦО на КИИП

07/ 02/ 2023

ДОБРОВОЛЦИ ЗА ТУРЦИЯ

31/ 01/ 2023

XXIII Международна научна конференция ВСУ'2023, 22-24 юни 2023, гр.София

18/ 01/ 2023

Онлайн обучение на тема "Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници", 09.02.2023 г.

16/ 01/ 2023

На вниманието на НПС КСС и НПС ТСТС - Хибридно събитие, организирано от BAU Academy,.26.01.2023 г.

11/ 01/ 2023

Ценово предложение за издаване на квалифициран електронен подпис (КУКЕП) за членове на КИИП, 2023

10/ 01/ 2023

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ

10/ 01/ 2023

Конференция „Образование и обучение за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите“

23/ 12/ 2022

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СОФТУЕРНО ОБУЧЕНИЕ ОТ АУЛА

22/ 12/ 2022

First information - 20th International MASE Symposium, September 28-29, 2023