Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщения

18/ 08/ 2022

Преференциални условия за членове на КИИП за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“

12/ 08/ 2022

Покана за Научно-техническа конференция, посветена на 25-та годишнина на Софийското метро

08/ 08/ 2022

Писмо от НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО относно информация за “Сграда на старата ж.п. гара /т.нар. „Царска спирка“, с. Казичене, район Панчарево, Столична община – недвижима културна ценност“

05/ 08/ 2022

Покана за Национална научно-приложна конференция, организирана от НПС МДГЕ на тема: „АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“

20/ 07/ 2022

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В НОВАТА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО" КЪМ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ НА УАСГ

19/ 07/ 2022

Информационно-дискусионна среща на тема:" Енергийната ефективност през новия програмен период 2021-2030", 28.07.2022

27/ 06/ 2022

ОТМЕНЕНО с решение на ОС на КИИП на 25.06.2022 г. - ВАЖНО! От 01.05.2022 г. се въвежда такса за разглеждане на документи за ПП и ТК.

21/ 06/ 2022

Предложение от JRC за достъп до ELSA Reaction Wall

06/ 06/ 2022

ПОКАНА ОТ БАИС ЗА ОБУЧИТЕЛЕН КУРС

25/ 05/ 2022

Предложения за промяна на Устава на КИИП - версия 25.05.2022 г.