Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщения

26/ 01/ 2024

BIM семинар - Корейския институт за развитие, 29.01.2024 г.

23/ 01/ 2024

Календар на международните изложения в Туркменистан през 2024

23/ 01/ 2024

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Нaредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, публикуван за обществено обсъждане на 19.01.2024

18/ 01/ 2024

ПРОУЧВАНЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА BIM В СТРОИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

10/ 01/ 2024

Проект на Наредба за ИД на № РД-02-20-8/2013 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи, публикуван за обществено обсъждане на 05.01.2024 г.

10/ 01/ 2024

Проект на Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, публикуван за обществено обсъждане на 05.01.2024 г.

04/ 01/ 2024

Календар на международните изложения в Азeрбайджан през 2024

04/ 01/ 2024

Покана от Община Кюстендил за представяне на оферта за изпълнение

02/ 01/ 2024

Ценово предложение за издаване на квалифициран електронен подпис (КУКЕП) за членове на КИИП, 2024

08/ 12/ 2023

Проект на Наредба за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, публикуван за обществено обсъждане на 08.12.2023