Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщения

25/ 10/ 2022

Становище за продънване по Еврокод

21/ 10/ 2022

„Разговори за града“ с участието на арх. Борина Андрю и г-н Юг Паран от Франция, 24.10.2022 г.

18/ 10/ 2022

Научно-приложна конференция - честване на 60-годишнината от създаването на катедра "Строителни материали и изолации" при УАСГ

13/ 10/ 2022

Национална кампания "Безопасност на децата - Безопасна пътна инфраструктура около детски и учебни заведения"

04/ 10/ 2022

"Разговори за града" с участието на датския архитект Йеспер Дал, 06.10.2022 г., Софийска градска художествена галерия

26/ 09/ 2022

Покана от Националния институт за недвижимо културно наследство

16/ 09/ 2022

Инициатива за безвъзмездно инспектиране на пострадалите инфраструктура и сгради в района на наводненията в Карловско

16/ 09/ 2022

Преференциални условия за застраховка „„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“

14/ 09/ 2022

Информация за предварителна версия на ръководство за адаптиране на сгради към климатичните промени.

11/ 09/ 2022

Покана за Строителен фестивал за сградно, индустриално и инфраструктурно строителство