Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

На вниманието на тези, за които представлява интерес (относно ТК по чл.147 и чл.151 от ЗУТ)

 НА ВНИМАНИЕТО ЗА ТЕЗИ, ЗА КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВА ИНТЕРЕС

(относно осъществяването на ТК по част "Конструктивна"

при строежи по чл.147 от ЗУТ и при дейности по чл.151 от ЗУТ) 

Прикачени документи

Още Новини

29/ 03/ 2024

эфхэпп

29/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ЕАСТ, 2024 г.

28/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ОВКХТТГ, 2024 г.

27/ 03/ 2024

Доклад за дейността на НПС ГПГ за периода м.май 2023г. до м.март 2024г.