Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Становище, относно предлагани законодателни промени в областта на геодезията, картографията и кадастъра в проект на Закон за държавния бюджет на РБългария за 2022 г., одобрен с решение на МС от 01.02.2022 г.

От приложения файл можете да се запознаете с пълния текст на документа, който е изготвен и подписан от професионалните организации в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

Прикачени документи

Още Новини

29/ 03/ 2024

эфхэпп

29/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ЕАСТ, 2024 г.

28/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ОВКХТТГ, 2024 г.

27/ 03/ 2024

Доклад за дейността на НПС ГПГ за периода м.май 2023г. до м.март 2024г.