Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Протокол и презентации от проведената на 31.03.2022 г. Кръгла маса на тема: "Търгове по ЗОП и инженеринг в строителството"

На 31.03.2022 г. в Интер Експо Център, София, в рамките на Архитектурно-строителната седмица 30.03.-02.04.2022 г., се проведе организирана от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) Кръгла маса на тема: "Търгове по ЗОП и инженеринг в строителството".

Събитието беше излъчвано в реално време (video streaming) на фейсбук страницата на КИИП и всички членове на КИИП имаха възможността онлайн да коментират и да задават въпроси.

С протокол на събитието и представените презентации може да се запознаете от приложените файлове.

Прикачени документи

Още Новини

11/ 05/ 2022

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЕМИЛ ЛЮБЕНОВ КРУМОВ

15/ 04/ 2022

На вниманието на заинтересованите страни 

07/ 04/ 2022

Положителни новини относно прилагане на чл.145, ал.2 във връзка с чл.142, ал.5 от ЗУТ

07/ 04/ 2022

Протокол и презентации от проведената на 31.03.2022 г. Кръгла маса на тема: "Търгове по ЗОП и инженеринг в строителството"