Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Протокол и презентации от проведената на 31.03.2022 г. Кръгла маса на тема: "Търгове по ЗОП и инженеринг в строителството"

На 31.03.2022 г. в Интер Експо Център, София, в рамките на Архитектурно-строителната седмица 30.03.-02.04.2022 г., се проведе организирана от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) Кръгла маса на тема: "Търгове по ЗОП и инженеринг в строителството".

Събитието беше излъчвано в реално време (video streaming) на фейсбук страницата на КИИП и всички членове на КИИП имаха възможността онлайн да коментират и да задават въпроси.

С протокол на събитието и представените презентации може да се запознаете от приложените файлове.

Прикачени документи

Още Новини

15/ 09/ 2022

Инженери безвъзмездно ще инспектират пострадали инфраструктура и  сгради в района на наводненията - интервю на инж. М.Гергов - председател на УС на КИИП по БНР -Хоризонт - 12.09.2022 

14/ 09/ 2022

Магистърска програма "Опазване на културното наследство" в УАСГ

13/ 09/ 2022

Честит 85-годишен юбилей на инж. Захари Донев!

27/ 07/ 2022

"Заради законов вакуум проектант се става след само 1,5 г. обучение" - интервю на инж. А.Чипев - главен секретар на КИИП пред в. "Сега", 20.07.2022 г.