Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Последствия от земетресението в Турция от 06.02.2023 - доклад на инж. М. Гергов за посещението от 22-26.05.2023г. на Национален експ. екип от УАСГ-НЦСИ и др. на засегнатите територии.

Последствия от земетресението в Турция от 06.02.2023

- доклад на инж. Марин Гергов

за посещението на Национален експертен екип от УАСГ–НЦСИ и външни експерти

на територии, засегнати от земетресението в Турция от 06.02.2023,

извършено в периода 22-26.05.2023 г. 

Прикачени документи

Още Новини

27/ 11/ 2023

Видеозапис от интересна Кръгла маса на тема: „Ефекти и дефекти на санирането на сгради в България“, организирана от АЛИАНС ЗА ВИСОКА СТРОИТЕЛНА КУЛТУРА (АВСК), проведена на 22.11.2023 г. в сградата на САБ

01/ 11/ 2023

В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р МИХАИЛ МИХАЙЛОВ 

02/ 10/ 2023

Интервю на инж. Марин Гергов - Председател на УС на КИИП по БНР - Радио Шумен, 29.09.2023 г. 

15/ 09/ 2023

В ПАМЕТ НА ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ДРЕНСКИ