Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Последствия от земетресението в Турция от 06.02.2023 - доклад на инж. М. Гергов за посещението от 22-26.05.2023г. на Национален експ. екип от УАСГ-НЦСИ и др. на засегнатите територии.

Последствия от земетресението в Турция от 06.02.2023

- доклад на инж. Марин Гергов

за посещението на Национален експертен екип от УАСГ–НЦСИ и външни експерти

на територии, засегнати от земетресението в Турция от 06.02.2023,

извършено в периода 22-26.05.2023 г. 

Прикачени документи

Още Новини

12/ 06/ 2024

Панел 4: Национална кръгла маса на тема "Развитие на националната политика за намаляване на сеизмичния риск", 19-20.05.2024 г.

29/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ЕАСТ, 2024 г.

28/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ОВКХТТГ, 2024 г.

27/ 03/ 2024

Доклад за дейността на НПС ГПГ за периода м.май 2023г. до м.март 2024г.