Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Предложение от д-р инж. Румян Петков за ефективен контрол на минималните възнаграждения на проектантските услуги

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ

за

осигуряване на ефективен контрол на минималните  възнаграждения

на проектантските услуги

от

д-р инж. Румян Петков

член на секция ВС,  РК София-град 

Прикачени документи

Още Кореспонденции

21/ 05/ 2021

Писмо за извършена проверка от КРДОПБГДСРСБНА

22/ 03/ 2021

Жалба от инж. С.Кинарев 

18/ 03/ 2021

Отворено писмо от инж. М. Гергов до инж. Г.Кордов и отговор

10/ 03/ 2021

Писмо от инж. Г. Кордов и Решение на СРС от 22.02.2021 г.