Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Предложение от д-р инж. Румян Петков за ефективен контрол на минималните възнаграждения на проектантските услуги

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ

за

осигуряване на ефективен контрол на минималните  възнаграждения

на проектантските услуги

от

д-р инж. Румян Петков

член на секция ВС,  РК София-град 

Прикачени документи

Още Кореспонденции

25/ 03/ 2022

Становище на НПС "ЕАСТ" по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергия от възобновяеми източници

18/ 03/ 2022

Писмо от МРРБ относно информация за условията и реда за влагане в строежите на устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) в сгради

11/ 10/ 2021

Писмо от инж. Румен Иванов до УС на КИИП

23/ 09/ 2021

Писмо на инж. Георги Кордов до УС на КИИП