Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Предложение от д-р инж. Румян Петков за ефективен контрол на минималните възнаграждения на проектантските услуги

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ

за

осигуряване на ефективен контрол на минималните  възнаграждения

на проектантските услуги

от

д-р инж. Румян Петков

член на секция ВС,  РК София-град 

Прикачени документи

Още Кореспонденции

20/ 03/ 2023

Писмо на КИИП до държавните, областните и общински администрации относно спазване на Методиката на КИИП

06/ 12/ 2022

Позиция на КИИП в подкрепа на Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

25/ 03/ 2022

Становище на НПС "ЕАСТ" по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергия от възобновяеми източници

18/ 03/ 2022

Писмо от МРРБ относно информация за условията и реда за влагане в строежите на устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) в сгради