Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Предложение от д-р инж. Румян Петков за ефективен контрол на минималните възнаграждения на проектантските услуги

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ

за

осигуряване на ефективен контрол на минималните  възнаграждения

на проектантските услуги

от

д-р инж. Румян Петков

член на секция ВС,  РК София-град 

Прикачени документи

Още Кореспонденции

11/ 10/ 2021

Писмо от инж. Румен Иванов до УС на КИИП

23/ 09/ 2021

Писмо на инж. Георги Кордов до УС на КИИП

21/ 09/ 2021

Писмо на инж. Стефан Кинарев до УС на КИИП

16/ 08/ 2021

Писмо до МРРБ с предложения на КИИП по промените в Наредба №5 от 2006г. за техническите паспорти на строежите