Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Жалба от инж. С.Кинарев

Жалба

от инж. Стефан Кинарев 

Прикачени документи

Още Кореспонденции

23/ 09/ 2021

Писмо на инж. Георги Кордов до УС на КИИП

21/ 09/ 2021

Писмо на инж. Стефан Кинарев до УС на КИИП

16/ 08/ 2021

Писмо до МРРБ с предложения на КИИП по промените в Наредба №5 от 2006г. за техническите паспорти на строежите

21/ 05/ 2021

Писмо за извършена проверка от КРДОПБГДСРСБНА