Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Централна комисия технически контроли

Централна комисия технически контроли


01/ 06/ 2022

ПРОТОКОЛ № ТК-05/17.05.2022 г.

09/ 05/ 2022

ПРОТОКОЛ № ТК-04/19.04.2022 г.

04/ 04/ 2022

ПРОТОКОЛ № ТК-03/15.03.2022 г.

28/ 02/ 2022

ПРОТОКОЛ № ТК-02/15.02.2022 г.

01/ 02/ 2022

ПРОТОКОЛ № ТК-01/18.01.2022г.

02/ 12/ 2021

ПРОТОКОЛ № ТК-06/17.11.2021 г.

29/ 09/ 2021

ПРОТОКОЛ № ТК-05/15.09.2021 г.

02/ 08/ 2021

ПРОТОКОЛ № ТК-04/21.07.2021 г.

03/ 06/ 2021

ПРОТОКОЛ № ТК-03/19.05.2021 г.

28/ 04/ 2021

ПРОТОКОЛ № ТК-02/19.03.2021 г.