Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Комисия по регистрите

Комисия по регистрите


13/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ № 04-Комисия по регистрите/27.04.2011 г.

13/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ № 05-Комисия по регистрите/18.05.2011 г.

13/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ № 06-Комисия по регистрите/15.06.2011 г.

13/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ № 07-Комисия по регистрите/20.07.2011 г.

13/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ № 08-Комисия по регистрите/21.09.2011 г.

13/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ № 09-Комисия по регистрите/19.10.2011 г.

13/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ № 10-Комисия по регистрите/16.11.2011 г.

05/ 04/ 2011

ПРОТОКОЛ № 10-Комисия по регистрите/26.11.2010 г.

05/ 04/ 2011

ПРОТОКОЛ № 01-Комисия по регистрите/26.01.2011 г.

05/ 04/ 2011

ПРОТОКОЛ № 02-Комисия по регистрите/23.02.2011 г.